மத்திய அரசு

<p>மூளை உண்ணும் அமீபா என்றும் அழைக்கப்படும் நெக்லெரியா ஃபோவ்லெரி, ஒரு அரிதான ஆனால் ஆபத்தான நுண்ணுயிரி ஆகும். இது முதன்மை அமீபிக் மெனிங்கோஎன்செபாலிடிஸ் (பிஏஎம்) எனப்படும் மூளையின் கடுமையான தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும். அமீபா மூளை திசுக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.</p>

Brain-Eating Amoeba: கேரளாவை அச்சுறுத்தும் மூளையை திண்ணும் அமீபா! வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை வெளியிட்ட தமிழக அரசு!

Jul 08, 2024 06:00 AM

அனைத்தும் காண
Nirmala Sitharaman: மீண்டும் மத்திய நிதியமைச்சரானார் நிர்மலா சீதாராமன்

Nirmala Sitharaman: மீண்டும் மத்திய நிதியமைச்சரானார் நிர்மலா சீதாராமன்

Jun 12, 2024 01:03 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்