தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  சனி கீழே அமர்ந்து விட்டார்.. இனி உங்களுக்கு பணமழை தான்.. பார்வையில் சிக்கிய ராசிகள் யார்?

சனி கீழே அமர்ந்து விட்டார்.. இனி உங்களுக்கு பணமழை தான்.. பார்வையில் சிக்கிய ராசிகள் யார்?

Apr 25, 2024 03:57 PM IST Suriyakumar Jayabalan
Apr 25, 2024 03:57 PM , IST

  • Money Luck: சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகின்றார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ராசிகள் பயணம் செய்கிறார். இது இவருடைய சொந்தமான ராசியாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசிகள் பயணம் செய்வார்கள். இது சனி பகவானின் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. ஒரு 2025 ஆம் ஆண்டு தனது இடத்தை மாற்றுகிறார்.

நவகிரகங்களில் நீதிமானாக விளங்க கூடியவர் சனி பகவான். இவர் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப பிரதிபலன்களை திருப்பிக் கொடுக்கக் கூடியவர். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கர்ம நாயகனாக விளங்கக்கூடிய சனி பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்குச் செல்ல 2 அரை ஆண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். நவக்கிரகங்களில் மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக இவர் விளங்கி வருகின்றார். 

(1 / 6)

நவகிரகங்களில் நீதிமானாக விளங்க கூடியவர் சனி பகவான். இவர் செய்யும் செயலுக்கு ஏற்ப பிரதிபலன்களை திருப்பிக் கொடுக்கக் கூடியவர். இவருடைய இடமாற்றம் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். கர்ம நாயகனாக விளங்கக்கூடிய சனி பகவான் ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்குச் செல்ல 2 அரை ஆண்டு காலம் எடுத்துக் கொள்கிறார். நவக்கிரகங்களில் மிகவும் மெதுவாக நகரக்கூடிய கிரகமாக இவர் விளங்கி வருகின்றார். 

சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகின்றார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ராசிகள் பயணம் செய்கிறார். இது இவருடைய சொந்தமான ராசியாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசிகள் பயணம் செய்வார்கள். இது சனி பகவானின் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. ஒரு 2025 ஆம் ஆண்டு தனது இடத்தை மாற்றுகிறார். சனி பகவான் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

(2 / 6)

சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகின்றார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ராசிகள் பயணம் செய்கிறார். இது இவருடைய சொந்தமான ராசியாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசிகள் பயணம் செய்வார்கள். இது சனி பகவானின் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. ஒரு 2025 ஆம் ஆண்டு தனது இடத்தை மாற்றுகிறார். சனி பகவான் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். 

சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகின்றார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ராசிகள் பயணம் செய்கிறார். இது இவருடைய சொந்தமான ராசியாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசிகள் பயணம் செய்வார்கள். இது சனி பகவானின் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. ஒரு 2025 ஆம் ஆண்டு தனது இடத்தை மாற்றுகிறார். சனி பகவான் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  

(3 / 6)

சனிபகவான் தற்போது கும்ப ராசியில் பயணம் செய்து வருகின்றார். 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ராசிகள் பயணம் செய்கிறார். இது இவருடைய சொந்தமான ராசியாக இந்த ஆண்டு முழுவதும் இதே ராசிகள் பயணம் செய்வார்கள். இது சனி பகவானின் ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. ஒரு 2025 ஆம் ஆண்டு தனது இடத்தை மாற்றுகிறார். சனி பகவான் ராசி மாற்றம் மட்டுமல்லாது அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் அனைத்து ராசிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.  

மகர ராசி: உங்கள் ராசியில் இரண்டாவது வீட்டில் சனி வக்ரப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும். ஜூன் மாதம் முதல் உங்களுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும். நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். பேச்சு திறமையால் வேலைகள் அனைத்தும் முடிவடையும். உங்களுடைய ஆளுமை திறனில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். 

(4 / 6)

மகர ராசி: உங்கள் ராசியில் இரண்டாவது வீட்டில் சனி வக்ரப் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால் உங்களுக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும். ஜூன் மாதம் முதல் உங்களுக்கு எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும். நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். பேச்சு திறமையால் வேலைகள் அனைத்தும் முடிவடையும். உங்களுடைய ஆளுமை திறனில் முன்னேற்றம் கிடைக்கும். 

மேஷ ராசி: உங்கள் ராசியின் 11 வது வீட்டில் சனிபகவான் வக்ர பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். இதனால் வருமானத்தில் உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மற்றவர்களிடத்தில் மரியாதையை அதிகரிக்கும். திருமண பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கைகூடும்.

(5 / 6)

மேஷ ராசி: உங்கள் ராசியின் 11 வது வீட்டில் சனிபகவான் வக்ர பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். இதனால் வருமானத்தில் உங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். புதிய வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் அதிகரிக்கும். புதிய முதலீடுகள் உங்களுக்கு நல்ல லாபத்தை கொடுக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். மற்றவர்களிடத்தில் மரியாதையை அதிகரிக்கும். திருமண பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் கைகூடும்.

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசியில் ஒன்பதாவது வீட்டில் சனி பகவான் வக்கிர நிலை அடைகிறார். இதனால் உங்களுக்கு ஜூன் மாதம் முதல் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப் போகின்றது. வாழ்க்கை இனிமையாகவும் மற்றும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். வீட்டின் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி பெறுவார்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும்.

(6 / 6)

மிதுன ராசி: உங்கள் ராசியில் ஒன்பதாவது வீட்டில் சனி பகவான் வக்கிர நிலை அடைகிறார். இதனால் உங்களுக்கு ஜூன் மாதம் முதல் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப் போகின்றது. வாழ்க்கை இனிமையாகவும் மற்றும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். வீட்டின் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். தேர்வுகளில் நல்ல வெற்றி பெறுவார்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்டு வந்த சிக்கல்கள் அனைத்தும் குறையும்.

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்