தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  ஆரோக்கிய உணவுகள்

ஆரோக்கிய உணவுகள்

<div style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);box-sizing:border-box;color:rgb(33, 33, 33);font-family:Lato, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;margin:0px;orphans:2;padding:0px;text-align:left;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;"><div style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;"><p style="text-align:justify;">பாதாம் பருப்பை ஊற வைத்து சாப்பிடுவது நன்மையா அல்லது ஊற வைக்காமல் அப்படியே சாப்பிடுவது நன்மையா என்ற கேள்வி நம்மில் பலருக்கும் இருந்து வருகின்றது.&nbsp;</p></div></div>

Almonds Benefits: ஊற வைத்த பாதாமை உட்கொள்வது உடலுக்கு நல்லதா? உண்மை என்ன?ஆய்வில் வெளி வந்த அதிர்ச்சி தகவல்!

Jul 18, 2024 09:07 PM

அனைத்தும் காண
நடிகர் விஜய் விஸ்வா

உணவகத்தில் தக்காளி சாஸில் நெளிந்த புழுக்கள்!-பதறிய நடிகர்

Apr 29, 2024 03:49 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்

அனைத்தும் காண