ஆண்டு

<p>ரூ.10 லட்சம் முதல் ரூ.12 லட்சம் வரை வருமானம் இருந்தால் 15 சதவீதம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும். அதேநேரம், ரூ.12 லட்சம் முதல் ரூ.15 லட்சம் வரை ஆண்டு வருமானம் என்றால் 20 சதவீதம் வருமான வரி செலுத்த வேண்டும்.</p>

Income Tax Budget 2024: வருமான வரி முறையில் மாற்றம்.. ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்துக்கு மேலன்னா எவ்ளோ வரின்னு பாருங்க

Jul 23, 2024 01:09 PM

அனைத்தும் காண
புதிய வரி விதிப்பு முறையில் தனிநபர் வருமான வரி விகிதங்கள்

Tax Slabs Changed: புதிய வரி விதிப்பு முறையில் தனிநபர் வருமான வரி விகிதங்கள்

Jul 23, 2024 04:57 PM

அனைத்தும் காண

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்

அனைத்தும் காண