தொடர்

<p>நோக்கியா இன்றைக்கு நேற்றைக்கு தொடங்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்ல; அதன் வரலாறு 1865ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடங்குகிறது.</p>

HT Flop Story: ’மொபைல் போன்களின் ஹீரோ! ஜிரோவானாது எப்படி?’ Nokia போன் தோற்ற கதை!

Dec 31, 2023 07:31 PM