சபரிமலை

<p>சாஸ்தாவாக விளங்கும் ஐயப்பன் சனி பகவானுக்கு ஒரு சத்தியம் செய்து கொடுத்தார். அதுதான் கருப்பு நிற உடைக்கு மிக முக்கிய காரணமாகும்.&nbsp;</p>

சனி ஐயப்பனுக்கு செய்த சத்தியம்.. இடையே சென்ற ஐயப்பன்!

Nov 22, 2023 01:44 PM