தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Good Friday 2024: Interesting Facts To Know About This Day

Good Friday 2024: இயேசு கிறஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட புனித வெள்ளி நாள் பற்றி அறிந்ததும், அறியாததும்

Mar 28, 2024 07:56 PM IST Muthu Vinayagam Kosalairaman
Mar 28, 2024 07:56 PM , IST

  • கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டாடப்படும் புனித வெள்ளி பற்றி சில சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் அதன் வரலாறு மற்றும் மரபுகள் பற்றி பார்க்கலாம்

புனித வெள்ளி, கிறிஸ்தவ நாள்காட்டியில் புனிதமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நாளாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஆழ்ந்த மத மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை இந்த நாள் கொண்டுள்ளது. புனித வெள்ளியை பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் அதன் முக்கியத்துவம் பல்வேறு பழக்கவழக்கங்களை எடுத்துக்காட்டுகின்றன

(1 / 6)

புனித வெள்ளி, கிறிஸ்தவ நாள்காட்டியில் புனிதமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க நாளாக உள்ளது. உலகம் முழுவதும் ஆழ்ந்த மத மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவத்தை இந்த நாள் கொண்டுள்ளது. புனித வெள்ளியை பற்றிய சுவாரஸ்யமான உண்மைகள் அதன் முக்கியத்துவம் பல்வேறு பழக்கவழக்கங்களை எடுத்துக்காட்டுகின்றன(Unsplash)

புனித வெள்ளி என்ற சொல் புனிதமான அல்லது பக்திக்குரியது என்றும் தொன்மையான பொருளிலிருந்து தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. மனிதகுலத்தின் மீட்புக்காக இயேசு சிலுவையில் பலியிட்டதன் நன்மையையும் புனிதத்தையும் இது குறிக்கும் நாளாக உள்ளது.

(2 / 6)

புனித வெள்ளி என்ற சொல் புனிதமான அல்லது பக்திக்குரியது என்றும் தொன்மையான பொருளிலிருந்து தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது. மனிதகுலத்தின் மீட்புக்காக இயேசு சிலுவையில் பலியிட்டதன் நன்மையையும் புனிதத்தையும் இது குறிக்கும் நாளாக உள்ளது.(Unsplash)

கிறஸ்தவ மதத்தில் இருக்கும் வெவ்வேறு கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் புனித வெள்ளியை பல்வேறு வழிகளில் அனுசரிக்கின்றன. சிலர் புனிதமான தேவாலய சேவைகள் மற்றும் ஊர்வலங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன. உண்ணாவிரதம், பிரார்த்தனை விழிப்புணர்வு, இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நிகழ்வை மீண்டும் செய்வதுமாக உள்ளது

(3 / 6)

கிறஸ்தவ மதத்தில் இருக்கும் வெவ்வேறு கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் புனித வெள்ளியை பல்வேறு வழிகளில் அனுசரிக்கின்றன. சிலர் புனிதமான தேவாலய சேவைகள் மற்றும் ஊர்வலங்களில் கவனம் செலுத்துகின்றன. உண்ணாவிரதம், பிரார்த்தனை விழிப்புணர்வு, இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட நிகழ்வை மீண்டும் செய்வதுமாக உள்ளது(Unsplash)

புனித வெள்ளி நாளுடன் சில உணவுகள் தொடர்புடையவையாக உள்ளது. ஹாட் கிராஸ் பன்கள், மேல் சிலுவையுடன் கூடிய மசாலா கலந்த இனிப்பு ரொட்டி, இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதை குறிக்கும் பிரபலமான விருந்தாக உள்ளது. இறைச்சியைத் தவிர்க்கும் பாரம்பரியம் இருந்து வருகிறது. இதில் மீன் உணவுகள் மட்டும் பொதுவானவை இருந்து வருகிறது

(4 / 6)

புனித வெள்ளி நாளுடன் சில உணவுகள் தொடர்புடையவையாக உள்ளது. ஹாட் கிராஸ் பன்கள், மேல் சிலுவையுடன் கூடிய மசாலா கலந்த இனிப்பு ரொட்டி, இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதை குறிக்கும் பிரபலமான விருந்தாக உள்ளது. இறைச்சியைத் தவிர்க்கும் பாரம்பரியம் இருந்து வருகிறது. இதில் மீன் உணவுகள் மட்டும் பொதுவானவை இருந்து வருகிறது(Unsplash)

புனித வெள்ளி உலகெங்கிலும் பல்வேறு நாடுகளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளைக் குறிக்கும் வகையில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மத ஊர்வலங்கள், மறுசீரமைப்புகள் மற்றும் மத வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன

(5 / 6)

புனித வெள்ளி உலகெங்கிலும் பல்வேறு நாடுகளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த நாளைக் குறிக்கும் வகையில் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் மத ஊர்வலங்கள், மறுசீரமைப்புகள் மற்றும் மத வழிபாடுகள் நடத்தப்படுகின்றன(Unsplash)

சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு மூன்றாவது நாள் உயிர்தெழுந்தார் என கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நாள் ஈஸ்டர் திருநாளாக கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது புனித வெள்ளிக்கு அடுத்து வரும் ஞாயிறு ஈஸ்டர் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது

(6 / 6)

சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு மூன்றாவது நாள் உயிர்தெழுந்தார் என கிறிஸ்தவ மதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நாள் ஈஸ்டர் திருநாளாக கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது புனித வெள்ளிக்கு அடுத்து வரும் ஞாயிறு ஈஸ்டர் நாளாக கொண்டாடப்படுகிறது

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்