தமிழ் செய்திகள்  /  லைஃப்ஸ்டைல்  /  Parenting Tips : உங்கள் குழந்தையின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாடவேண்டும்? ஏன் தெரியுமா?

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தையின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாடவேண்டும்? ஏன் தெரியுமா?

Priyadarshini R HT Tamil
Jun 23, 2024 09:33 AM IST

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தையின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாடவேண்டும். அது ஏன் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

Parenting Tips : உங்கள் குழந்தையின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாடவேண்டும்? ஏன் தெரியுமா?
Parenting Tips : உங்கள் குழந்தையின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாடவேண்டும்? ஏன் தெரியுமா?

உங்கள் குழந்தைகளின் சிறிய வெற்றியைக் கூட கொண்டாட வேண்டும். அது ஏன் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

சிறிய வெற்றிகள் தான் பெரிய பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்துகின்றன

பட்டமளிப்பு விழா, மேடை நிகழ்ச்சிகள் என நீங்கள் பங்குகொள்ளக்கூடிய பெரிய விஷயங்களில் நீங்கள் உங்களின் வெற்றிகள் எளிதாக தெரிந்துவிடும். ஆனால், சிறிய வெற்றிகள்தான் உங்கள் குழந்தைகளை உருவாக்குபவை.