தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  நவக்கிரப் பெயர்ச்சி

நவக்கிரப் பெயர்ச்சி

<div style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);box-sizing:border-box;color:rgb(33, 33, 33);font-family:Lato, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;margin:0px;orphans:2;padding:10px 0px 0px;text-align:left;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-break:break-word;word-spacing:0px;"><div style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;"><div style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;"><p>Lord Mars Transiting In Pisces: <a target="_blank" href="https://tamil.hindustantimes.com/astrology/here-we-will-also-find-the-rasis-in-which-lord-mars-enjoys-rajayoga-131711703532038.html">செவ்வாய் பகவான்</a>, வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, மீன ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். செவ்வாய் கிரகத்திற்கான இந்தப் பயணம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இந்த ராசிகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம். ஜோதிடத்தில், <a target="_blank" href="https://tamil.hindustantimes.com/astrology/here-we-will-also-find-the-rasis-in-which-lord-mars-enjoys-rajayoga-131711703532038.html">செவ்வாய் பகவான்</a>, விவேகம் மற்றும் தைரியத்தின் கிரகமாக கருதப்படுகிறது. &nbsp;செவ்வாய் பகவான், ஏப்ரல் 23,2024அன்று காலை 08:19 மணிக்கு மீன ராசியில் செவ்வாய் பகவான் சஞ்சரிக்கிறார்.</p><div style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);box-sizing:border-box;color:rgb(33, 33, 33);font-family:Lato, sans-serif;font-size:18px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;margin:0px;orphans:2;padding:10px 0px 0px;text-align:left;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-break:break-word;word-spacing:0px;"><div style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;"><div style="box-sizing:border-box;margin:0px;padding:0px;"><p>மீன ராசியில் <a target="_blank" href="https://tamil.hindustantimes.com/astrology/here-we-will-find-the-zodiac-signs-where-the-money-of-lord-mars-will-get-wet-in-the-rain-131712923471674.html">செவ்வாய்</a> பகவானின் பயணத்தால், சில ராசியினருக்கு நல்ல நாட்கள் தொடங்கப்போகின்றன. செவ்வாய் பகவானின் சஞ்சாரத்தால், அருள்மழை பொழியப் போகும் அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்களைப் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.</p></div></div></div></div></div></div>

Mars Ascendant In Pisces: மீன ராசியில் ஏறும் செவ்வாய்.. ஜாலியாக சக்சஸ் ஆகும் ராசிகள்

Apr 20, 2024 11:34 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்