தமிழ் செய்திகள்  /  தமிழ் தலைப்பு  /  சந்திர கிரகணம்

சந்திர கிரகணம்

<p>Space.com தளத்தின் கூற்றுப்படி, பெனும்பிரல் சந்திர கிரகணம் காலை 12:53 EDT (0453 GMT) மணிக்குத் தொடங்கும், கிரகணத்தின் அதிகபட்ச நிலையை இரண்டு மணி நேரம் கழித்து காலை 3:12 am EDT (0712 GMT) மணிக்கு நிகழும் 5:32 am EDT (0932 GMT) &nbsp;மணிக்கு சந்திர கிரகணம் முடிவடையும். இந்த கிரகணத்தின் மொத்த கால அளவு 4 மணி 39 நிமிடங்கள் இருக்கும்.</p>

First Lunar Eclipse of 2024: ’நாளை நிகழும் இந்த ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம்!’ எங்கெங்கு தெரியும் தெரியுமா?

Mar 24, 2024 08:43 PM

சமீபத்திய வெப் ஸ்டோரிஸ்