தமிழ் செய்திகள்  /  தேசம் மற்றும் உலகம்  /  National Sewing Machine Day: ‘ஜவுளித்துறையில் திருப்புமுனை தந்த இயந்திரம்!’ தேசிய தையல் இயந்திர தின வரலாறு!

National Sewing Machine Day: ‘ஜவுளித்துறையில் திருப்புமுனை தந்த இயந்திரம்!’ தேசிய தையல் இயந்திர தின வரலாறு!

Kathiravan V HT Tamil
Jun 13, 2024 06:30 AM IST

National Sewing Machine Day: தையல் இயந்திரம் சமூகத்தில் ஆழமான கலாச்சார தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பெண்கள் வீட்டில் இருந்து வேலை செய்ய காரணமாக அமைந்தது. இது இல்லத்தரசிகளுக்கு அதிகாரம் அளித்தது வருமானம் ஈட்டவும் பேருதவி செய்தது.

National Sewing Machine Day: ‘ஜவுளித்துறையில் திருப்புமுனை தந்த இயந்திரம்!’ தேசிய தையல் இயந்திர தின வரலாறு!
National Sewing Machine Day: ‘ஜவுளித்துறையில் திருப்புமுனை தந்த இயந்திரம்!’ தேசிய தையல் இயந்திர தின வரலாறு!

தேசிய தையல் இயந்திர தினத்தின் வரலாறு

தேசிய தையல் இயந்திர தினம், ஆண்டுதோறும் ஜூன் 13 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. ஜவுளித் துறையில் திருப்புமுனையாக அமைந்த கண்டுபிடிப்புகளில் தையல் இயந்திரம் ஒன்றாக உள்ளது. இந்த நாள் தையல் இயந்திரத்தின் வளமான வரலாறு, அதன் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில்துறை உற்பத்தியில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் ஆகியவற்றை நினைவுகூற காரணமாக உள்ளது. 

ஆரம்பகால கண்டுபிடிப்புகள்

துணி தையலுக்கு உதவும் இயந்திரம் குறித்த ஆய்வுகள் 18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் இருந்து உள்ளது. 1790 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கிலேயரான தாமஸ் செயிண்ட் தையல் இயந்திரத்தின் வடிவமைப்பிற்கான முதல் காப்புரிமையைப் பெற்றார். செயின்ட் இயந்திரம் தோல் மற்றும் கேன்வாஸ் வேலைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது. இந்த வடிவமைப்பு அடிப்படையானது, பொருளில் ஒரு துளையை ஏற்படுத்தி ஒரு ஊசியை நூலுடன் பின் தொடரும் வகையில் செயல்படுகிறது. 

முதல் வேலை செய்யும் இயந்திரங்கள்

முதல் செயல்பாட்டு தையல் இயந்திரம் 1830 இல் பிரெஞ்சு தையல்காரர் பார்தெலிமி திமோனியர் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. திமோனியர் இயந்திரம், முதன்மையாக மரத்தால் ஆனது, ஒரு எளிய சங்கிலித் தையலை உருவாக்க ஒரு கொக்கி ஊசியைப் பயன்படுத்தியது. பிரெஞ்சு இராணுவத்திற்கான சீருடைகளை பெருமளவில் உற்பத்தி செய்ய 80 இயந்திரங்களைக் கொண்ட ஒரு தொழிற்சாலையை நிறுவினார். இருப்பினும், இந்த வெற்றி குறுகிய காலமாக இருந்தது, பாரம்பரிய தையல்காரர்கள், வேலையின்மைக்கு பயந்து, கலவரம் செய்து அவரது இயந்திரங்களை அழித்தார்.

அமெரிக்க பங்களிப்புகள்

அட்லாண்டிக் முழுவதும், அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர்கள் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைச் செய்யத் தொடங்கினர். 1834 ஆம் ஆண்டில், வால்டர் ஹன்ட் ஒரு பூட்டுத் தையலை உருவாக்கும் இயந்திரத்தை உருவாக்கினார், ஆனால் அவர் அதற்கு காப்புரிமை பெறவில்லை. 1846 ஆம் ஆண்டில் எலியாஸ் ஹோவ் என்பவர்தான் பூட்டுத் தையல் இயந்திரத்திற்கு காப்புரிமை பெற்றார். ஹோவின் இயந்திரம் புள்ளியில் ஒரு கண்ணுடன் ஒரு ஊசியை கொண்டு இயங்கியது. இருந்தபோதிலும், அவர் தனது கண்டுபிடிப்பை சந்தைப்படுத்த போராடினார் மற்றும் போட்டி மற்றும் காப்புரிமை மீறல்களை எதிர்கொண்டார்.

ட்ரெண்டிங் செய்திகள்

தையல் இயந்திர வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய நபரான ஐசக் மெரிட் சிங்கர், 1851 ஆம் ஆண்டில் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பிற்கு காப்புரிமை பெற்றார். சிங்கரின் இயந்திரம் தொடர்ச்சியான மற்றும் வணிக பயன்பாட்டிற்கு மிகவும் எளிதாக இருந்தது. 

மேலும் கீழும் நகரும் ஒரு நேரான ஊசி, துணியை சமமட்டமாக வைக்க ஒரு கிடைமட்டதளம், ஒரு ஊசியை ஓட்ட கால் மிதி (ட்ரெட்ல்) ஆகிய பாகங்களை உள்ளடக்கியதாக இருந்தது. 

தொழில் புரட்சிக்கு அப்பால்

தொழில் புரட்சியில் தையல் இயந்திரம் முக்கிய பங்கு வகித்தது. இது ஆடைகளை உற்பத்தி செய்வதற்கான நேரத்தை வெகுவாகக் குறைத்து, ஆடைகளை மிகவும் மலிவாகவும், எளிதாக அணுகக்கூடியதாகவும் மாற்றியது. 

தையல் இயந்திரங்கள் பொருத்தப்பட்ட தொழிற்சாலைகள், சீருடைகள், வேலை உடைகள், ஆயத்த ஆடைகளை உருவாக்கம் அதிகரித்தது. இந்த கண்டுபிடிப்பு தொழில்துறையில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தி பொருளாதார வளர்ச்சியைத் தூண்டி ஃபேஷன் துறை வளர்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்தது. 

கலாச்சார மற்றும் சமூக தாக்கம்

தையல் இயந்திரம் சமூகத்தில் ஆழமான கலாச்சார தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பல குடும்பங்களுக்கு, தையல் இயந்திரம் வைத்திருப்பது சுயதொழில் முனைவுக்கான காரணமாக இருந்தது. 

தையல் இயந்திரங்கள் பெண்களை வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய காரணமாக அமைந்தது. இது இல்லத்தரசிகளுக்கு அதிகாரம் அளித்தது வருமானம் ஈட்டவும் பேருதவி செய்தது.

தேசிய தையல் இயந்திர தினத்தின் மரபு

தேசிய தையல் இயந்திர தினம் இந்த மாறும் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அதன் தற்போதைய செல்வாக்கை கௌரவிப்பதற்காக நிறுவப்பட்டது. இந்த நாள் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், ஆக்கப்பூர்வமான சாத்தியங்கள் மற்றும் தையல் இயந்திரம் கொண்டு வரும் சமூக மாற்றங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டாடுகிறது.