தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Viral Optical Illusion Of Number 8 Know The Right Answer

Virtual Optical Illusion : ‘எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்க’ எத்தனை 8 படத்தில் தெரிகிறது? 5 நொடியில் பதில் கூறுங்கள்

Feb 21, 2024 10:37 AM IST Priyadarshini R
Feb 21, 2024 10:37 AM , IST

  • ஒளியியல் மாயைகள் எப்போதும் ஒரு படத்தைப் பற்றியது அல்ல! நம் அன்றாட வாழ்விலும் கண் புதிர்கள் நிகழ்கின்றன. நம்மைச் சுற்றி பலவிதமான காட்சிகள், நிகழ்வுகள் நிஜமாகவே அப்படித் தெரிகிறதா அல்லது மனதின் தவறா என்பதைத் தெரிந்துகொள்வதில் சிரமம் ஏற்படும் விதத்தில் பார்க்கிறோம்.

பதிலைத் தேட ஆரம்பித்தவுடன், அந்த பதிலை அடையும் வரை நிறுத்தாமல் இருப்பவர்கள் பலர்! புதிர்களின் வேடிக்கையும் அப்படித்தான். சிக்கலான புதிருக்கான விடையை எளிதில் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால், பலர் தங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியாது. மேலும் ஒளியியல் மாயைகளில் ஈடுபடுபவர்களும் அதே வழியில் ஒளியியல் மாயைகளை அனுபவிக்கிறார்கள்.

(1 / 4)

பதிலைத் தேட ஆரம்பித்தவுடன், அந்த பதிலை அடையும் வரை நிறுத்தாமல் இருப்பவர்கள் பலர்! புதிர்களின் வேடிக்கையும் அப்படித்தான். சிக்கலான புதிருக்கான விடையை எளிதில் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றால், பலர் தங்கள் மனதை அமைதிப்படுத்த முடியாது. மேலும் ஒளியியல் மாயைகளில் ஈடுபடுபவர்களும் அதே வழியில் ஒளியியல் மாயைகளை அனுபவிக்கிறார்கள்.

ஒளியியல் மாயைகள் எப்போதும் ஒரு படத்தைப் பற்றியது அல்ல! நம் அன்றாட வாழ்விலும் கண் புதிர்கள் நிகழ்கின்றன. நம்மைச் சுற்றி பல்வேறு காட்சிகள், நிகழ்வுகள் நிஜமாகவே அப்படித் தோன்றுகிறதா அல்லது மனதின் தவறா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள முடியாத வகையில் பார்க்கிறோம். இந்த வேடிக்கையான ஆப்டிகல் மாயைகளில் சிலவற்றைப் பார்க்கும்போது, ​​நீண்ட காலமாக உங்களை நீங்களே சவால் செய்த பிறகு பதிலைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் நிம்மதியாக இருக்கிறது. இதேபோல், ஆப்டிகல் மாயைகள் சமீபத்தில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன.

(2 / 4)

ஒளியியல் மாயைகள் எப்போதும் ஒரு படத்தைப் பற்றியது அல்ல! நம் அன்றாட வாழ்விலும் கண் புதிர்கள் நிகழ்கின்றன. நம்மைச் சுற்றி பல்வேறு காட்சிகள், நிகழ்வுகள் நிஜமாகவே அப்படித் தோன்றுகிறதா அல்லது மனதின் தவறா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள முடியாத வகையில் பார்க்கிறோம். இந்த வேடிக்கையான ஆப்டிகல் மாயைகளில் சிலவற்றைப் பார்க்கும்போது, ​​நீண்ட காலமாக உங்களை நீங்களே சவால் செய்த பிறகு பதிலைக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் நிம்மதியாக இருக்கிறது. இதேபோல், ஆப்டிகல் மாயைகள் சமீபத்தில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளன.

படம் இதுதான். இதில் ஆப்டிகல் மாயைகள் அடங்கும். கேள்வி என்னவென்றால், இந்தப் படத்தில் எத்தனை எட்டுகள் காணப்படுகின்றன? கோளங்களை மறைப்பதன் மூலம் இந்தக் கேள்விக்கு பதிலளிப்பது எளிது. இருப்பினும், பதில் சரியானதா இல்லையா என்ற கேள்வியும் உள்ளது.

(3 / 4)

படம் இதுதான். இதில் ஆப்டிகல் மாயைகள் அடங்கும். கேள்வி என்னவென்றால், இந்தப் படத்தில் எத்தனை எட்டுகள் காணப்படுகின்றன? கோளங்களை மறைப்பதன் மூலம் இந்தக் கேள்விக்கு பதிலளிப்பது எளிது. இருப்பினும், பதில் சரியானதா இல்லையா என்ற கேள்வியும் உள்ளது.

பல நெட்டிசன்களின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆப்டிகல் மாயையில் 8 இல் 4 உள்ளது. படத்தில் எட்டு எண் 6 என்று பலர் கூறுகிறார்கள். படத்தில் 5 எட்டுகள் இருப்பதாக பலர் கூறுகிறார்கள். இவ்வளவு, பலர் சொல்கிறார்கள்! இந்தப் படத்தில் எத்தனை எட்டுகள் உள்ளன? உங்களால் கூறமுடிகிறதா?

(4 / 4)

பல நெட்டிசன்களின் கூற்றுப்படி, இந்த ஆப்டிகல் மாயையில் 8 இல் 4 உள்ளது. படத்தில் எட்டு எண் 6 என்று பலர் கூறுகிறார்கள். படத்தில் 5 எட்டுகள் இருப்பதாக பலர் கூறுகிறார்கள். இவ்வளவு, பலர் சொல்கிறார்கள்! இந்தப் படத்தில் எத்தனை எட்டுகள் உள்ளன? உங்களால் கூறமுடிகிறதா?

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்