தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Stress Management : நீங்கள் மனஅழுத்ததில் சிக்கித்தவிக்கிறீர்களா? கார்டிசோலால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?

Stress Management : நீங்கள் மனஅழுத்ததில் சிக்கித்தவிக்கிறீர்களா? கார்டிசோலால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன?

May 10, 2024 03:49 PM IST Priyadarshini R
May 10, 2024 03:49 PM , IST

  • அடிக்கடி சிறுநீர் கழிப்பது முதல் அதிக விக்கல் வரை, உடலில் கார்டிசோல் அதிகமாக இருப்பதற்கான சில அறிகுறிகள் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

நரம்பு மண்டலம் பலமற்று இருக்கும்போது, உடல் மற்றும் மன அழுத்தித்தில் சிக்கிக்கொள்ள நேரிடுகிறது. உங்கள் கார்டிசோலைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவது எது? உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒன்றாகும். சோமாடிக் நடைமுறைகள் உங்கள் உடலுக்கு எவ்வாறு அமைதியாகவும், நெகிழ்ச்சியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் உணர வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கின்றன, நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய உயர் கார்டிசோலின் சில அறிகுறிகள் இங்கே.

(1 / 6)

நரம்பு மண்டலம் பலமற்று இருக்கும்போது, உடல் மற்றும் மன அழுத்தித்தில் சிக்கிக்கொள்ள நேரிடுகிறது. உங்கள் கார்டிசோலைக் கட்டுப்படுத்த உதவுவது எது? உங்கள் நரம்பு மண்டலத்தை ஒழுங்குபடுத்துவது மிகவும் சக்திவாய்ந்த ஒன்றாகும். சோமாடிக் நடைமுறைகள் உங்கள் உடலுக்கு எவ்வாறு அமைதியாகவும், நெகிழ்ச்சியாகவும், பாதுகாப்பாகவும் உணர வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கின்றன, நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய உயர் கார்டிசோலின் சில அறிகுறிகள் இங்கே.(Unsplash)

கார்டிசோல் ஏற்ற இறக்கங்கள் தோல் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு வழிவகுக்கும், இது நாம் பொருள்கள் அல்லது நபர்களைத் தொடும்போது நிலையான அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகிறது. 

(2 / 6)

கார்டிசோல் ஏற்ற இறக்கங்கள் தோல் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு வழிவகுக்கும், இது நாம் பொருள்கள் அல்லது நபர்களைத் தொடும்போது நிலையான அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகிறது. (Unsplash)

உயர் கார்டிசோல் தூக்கத்தின் தரம் மற்றும் REM தூக்க சுழற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது குழப்பமான கனவுகள் மற்றும் கனவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

(3 / 6)

உயர் கார்டிசோல் தூக்கத்தின் தரம் மற்றும் REM தூக்க சுழற்சியில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, இது குழப்பமான கனவுகள் மற்றும் கனவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

கார்டிசோல் நரம்பு செயல்பாட்டில் மாற்றங்களைத் தூண்டும் - இது சருமத்தில் கூச்ச உணர்வு அல்லது அரிப்பு அறிகுறிகளுக்கு வழிவகுக்கும். 

(4 / 6)

கார்டிசோல் நரம்பு செயல்பாட்டில் மாற்றங்களைத் தூண்டும் - இது சருமத்தில் கூச்ச உணர்வு அல்லது அரிப்பு அறிகுறிகளுக்கு வழிவகுக்கும். (Pinterest)

உயர் கார்டிசோலால் நாவின் செயல்பாடு பாதிக்கப்படலாம். இது வழக்கத்தை விட அதிக விக்கல்களுக்கு காரணமாகிறது. 

(5 / 6)

உயர் கார்டிசோலால் நாவின் செயல்பாடு பாதிக்கப்படலாம். இது வழக்கத்தை விட அதிக விக்கல்களுக்கு காரணமாகிறது. 

கார்டிசோல் சிறுநீரக செயல்பாடு மற்றும் சிறுநீர் வடிவங்களையும் பாதிக்கும். இது திரவ உட்கொள்ளலை அதிகரிக்காமல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வழிவகுக்கும். 

(6 / 6)

கார்டிசோல் சிறுநீரக செயல்பாடு மற்றும் சிறுநீர் வடிவங்களையும் பாதிக்கும். இது திரவ உட்கொள்ளலை அதிகரிக்காமல் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வழிவகுக்கும். (Unsplash)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்