தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Emotional Monitoring : நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய உணர்வுபூர்வமான கண்காணிப்பின் சில அறிகுறிகள் இதோ!

Emotional Monitoring : நாம் அறிந்திருக்க வேண்டிய உணர்வுபூர்வமான கண்காணிப்பின் சில அறிகுறிகள் இதோ!

Jun 07, 2024 07:54 PM IST Divya Sekar
Jun 07, 2024 07:54 PM , IST

  • Emotional Monitoring : மற்ற நபர் நம்மிடம் பேசும்போது அவர்களின் உடல் மொழி, குரலின் தொனி மற்றும் முகபாவனைகள் ஆகியவற்றில் நாம் உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்தத் தொடங்குகிறோம். உணர்ச்சி கண்காணிப்பின் சில அறிகுறிகள் இங்கே.

நாம் ஹைப்பர்விஜிலென்ட் பயன்முறையில் செல்லும்போது உணர்ச்சி கண்காணிப்பு நிகழ்கிறது. "உணர்ச்சி கண்காணிப்பு என்பது நீங்கள் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை ஸ்கேன் செய்து, நீங்கள் உணரும் விஷயங்களின் அடிப்படையில் எவ்வாறு பதிலளிப்பது என்பதை தீர்மானிக்க முயற்சிக்கும்போது. இது ஒரு வகை ஹைப்பர் விஜிலென்ஸ் - பச்சாத்தாபம் அல்லது மக்களை மகிழ்விப்பதிலிருந்து வேறுபட்டது (ஆனால் அவை இணைந்து வாழ முடியும்)" என்று சிகிச்சையாளர் கரோலின் ரூபன்ஸ்டீன் எழுதினார். தெரிந்து கொள்ள உணர்ச்சி கண்காணிப்பின் சில அறிகுறிகள் இங்கே.

(1 / 6)

நாம் ஹைப்பர்விஜிலென்ட் பயன்முறையில் செல்லும்போது உணர்ச்சி கண்காணிப்பு நிகழ்கிறது. "உணர்ச்சி கண்காணிப்பு என்பது நீங்கள் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளை ஸ்கேன் செய்து, நீங்கள் உணரும் விஷயங்களின் அடிப்படையில் எவ்வாறு பதிலளிப்பது என்பதை தீர்மானிக்க முயற்சிக்கும்போது. இது ஒரு வகை ஹைப்பர் விஜிலென்ஸ் - பச்சாத்தாபம் அல்லது மக்களை மகிழ்விப்பதிலிருந்து வேறுபட்டது (ஆனால் அவை இணைந்து வாழ முடியும்)" என்று சிகிச்சையாளர் கரோலின் ரூபன்ஸ்டீன் எழுதினார். தெரிந்து கொள்ள உணர்ச்சி கண்காணிப்பின் சில அறிகுறிகள் இங்கே.(Unsplash)

மற்ற நபர் நம்மிடம் பேசும்போது அவர்களின் உடல் மொழி, குரலின் தொனி மற்றும் முகபாவனைகள் ஆகியவற்றில் நாம் உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்தத் தொடங்குகிறோம். 

(2 / 6)

மற்ற நபர் நம்மிடம் பேசும்போது அவர்களின் உடல் மொழி, குரலின் தொனி மற்றும் முகபாவனைகள் ஆகியவற்றில் நாம் உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்தத் தொடங்குகிறோம். (Unsplash)

மற்றவர்களிடமிருந்து வெளிப்புற சரிபார்ப்பு மற்றும் உறுதியளிக்கும் ஆசைகளை நாம் அடிக்கடி பெறுகிறோம். நாம் போதுமானதாக இல்லை என்று தொடர்ந்து உணர்கிறோம், நன்றாக உணர மற்றவர்களிடமிருந்து உத்தரவாதம் தேவை. 

(3 / 6)

மற்றவர்களிடமிருந்து வெளிப்புற சரிபார்ப்பு மற்றும் உறுதியளிக்கும் ஆசைகளை நாம் அடிக்கடி பெறுகிறோம். நாம் போதுமானதாக இல்லை என்று தொடர்ந்து உணர்கிறோம், நன்றாக உணர மற்றவர்களிடமிருந்து உத்தரவாதம் தேவை. (StockPic)

வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு மற்றவர்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிப்பார்கள் என்பதை நாங்கள் அடிக்கடி அதிகமாக சிந்தித்து எதிர்பார்க்கிறோம். பெரும்பாலும் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் உணர்ச்சி சம்பந்தமாக நம்மை பாதிக்கின்றன. 

(4 / 6)

வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளுக்கு மற்றவர்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிப்பார்கள் என்பதை நாங்கள் அடிக்கடி அதிகமாக சிந்தித்து எதிர்பார்க்கிறோம். பெரும்பாலும் இந்த எதிர்பார்ப்புகள் உணர்ச்சி சம்பந்தமாக நம்மை பாதிக்கின்றன. (Unsplash)

நாம் எப்போதும் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம். மற்றவர்களின் எதிர்மறை உணர்ச்சிகளைச் சமாளிக்க உணர்ச்சி ரீதியாக நம்மைத் தயார்படுத்துகிறோம். 

(5 / 6)

நாம் எப்போதும் மற்றவர்களின் உணர்ச்சிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறோம். மற்றவர்களின் எதிர்மறை உணர்ச்சிகளைச் சமாளிக்க உணர்ச்சி ரீதியாக நம்மைத் தயார்படுத்துகிறோம். (Unsplash)

நம்மைப் பற்றிய மற்றவர்களின் கருத்து மற்றும் அவர்களின் கருத்துக்களைப் பற்றி நாம் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறோம், உரையாடல்களின் போது உடனிருப்பது கடினம்.

(6 / 6)

நம்மைப் பற்றிய மற்றவர்களின் கருத்து மற்றும் அவர்களின் கருத்துக்களைப் பற்றி நாம் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறோம், உரையாடல்களின் போது உடனிருப்பது கடினம்.(Unsplash)

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்