தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Parenting Tips Are You A Parent Of A Shy Child? How To Help Them

Parenting Tips : கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தையின் பெற்றோரா? அவர்களுக்கு உதவுவது எப்படி?

Mar 04, 2024 03:36 PM IST Priyadarshini R
Mar 04, 2024 03:36 PM , IST

  • Parenting Tips : கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தையின் பெற்றோரா? அவர்களுக்கு உதவுவது எப்படி?

கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு, மரியாதை, புரிதல் மற்றும் ஊக்கப்படுத்துவது என அனைத்தும் தேவை. இது அவர்களின் உள்ளார்ந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியை கொண்டுவர உதவும். அவர்களை கம்ஃபோர்ட் சோனை விரிவுபடுத்த அது உதவும்.

(1 / 8)

கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தையை வளர்ப்பதற்கு, மரியாதை, புரிதல் மற்றும் ஊக்கப்படுத்துவது என அனைத்தும் தேவை. இது அவர்களின் உள்ளார்ந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியை கொண்டுவர உதவும். அவர்களை கம்ஃபோர்ட் சோனை விரிவுபடுத்த அது உதவும்.

அவர்கள் தனிமையை விரும்பினால் அவர்களுக்கு அதை கொடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள். அவர்களின் உணர்வுகளை மதியுங்கள். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான, அமைதியான இடத்தை உருவாக்கிக் கொடுங்கள். அது அவர்களின் வளர்ச்சி, நலன் மற்றும் அவர்களை ரீசார்ஜ் செய்துகொள்ள மிகவும் அவசியம்.

(2 / 8)

அவர்கள் தனிமையை விரும்பினால் அவர்களுக்கு அதை கொடுக்க முயற்சி செய்யுங்கள். அவர்களின் உணர்வுகளை மதியுங்கள். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பான, அமைதியான இடத்தை உருவாக்கிக் கொடுங்கள். அது அவர்களின் வளர்ச்சி, நலன் மற்றும் அவர்களை ரீசார்ஜ் செய்துகொள்ள மிகவும் அவசியம்.

சிறு குழுக்கள் அல்லது ஒருவருடன் நேரடியாக பேசும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திகொடுங்கள். இதனால் அவர்கள் சவுகர்யமாக உணர்வார்கள். அது கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்த பழகுவதற்கு உதவும். அவர்களை பொதுவெளியில் நடைபெறும் பொது நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ள அனுமதியுங்கள்.

(3 / 8)

சிறு குழுக்கள் அல்லது ஒருவருடன் நேரடியாக பேசும் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திகொடுங்கள். இதனால் அவர்கள் சவுகர்யமாக உணர்வார்கள். அது கூச்ச சுபாவம் உள்ள குழந்தைகள் மற்றவர்களுடன் சேர்ந்த பழகுவதற்கு உதவும். அவர்களை பொதுவெளியில் நடைபெறும் பொது நிகழ்வுகளில் கலந்துகொள்ள அனுமதியுங்கள்.

அவர்களின் சிந்தனைகள் மற்றும் உணர்வுகள் மீது நேர்மையான ஆர்வத்தை காட்டுங்கள். தொடர்ந்து கவனிப்பது, அவர்களின் அனுபவங்களை மதிக்கவைக்கிறது. மேலும் அவர்கள் ஒளிவுமறைவின்றி, வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு ஊக்குவிக்கிறது.

(4 / 8)

அவர்களின் சிந்தனைகள் மற்றும் உணர்வுகள் மீது நேர்மையான ஆர்வத்தை காட்டுங்கள். தொடர்ந்து கவனிப்பது, அவர்களின் அனுபவங்களை மதிக்கவைக்கிறது. மேலும் அவர்கள் ஒளிவுமறைவின்றி, வெளிப்படையாக பேசுவதற்கு ஊக்குவிக்கிறது.

அவர்களின் ஆர்வங்கள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்கள் தனிமையில் இருந்தாலும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். இது அவர்களின் திறன்கள் வளர்வதற்கு உதவும். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை மற்றும் திறன்கள் வளரும்.

(5 / 8)

அவர்களின் ஆர்வங்கள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்கள் தனிமையில் இருந்தாலும் அவர்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். இது அவர்களின் திறன்கள் வளர்வதற்கு உதவும். அவர்களின் தன்னம்பிக்கை மற்றும் திறன்கள் வளரும்.

பொதுவெளியில் அவர்கள் உரையாட வேண்டுமெனில் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள். அவர்களை தானாக பேசுவதற்கு ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புது இடங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்கள். அவர்களுக்கு சமூக திறன்களை அவர்களின் வழியிலேயே வளரவிடுங்கள்.

(6 / 8)

பொதுவெளியில் அவர்கள் உரையாட வேண்டுமெனில் அவர்களை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள். அவர்களை தானாக பேசுவதற்கு ஊக்கப்படுத்துங்கள். அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புது இடங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்கள். அவர்களுக்கு சமூக திறன்களை அவர்களின் வழியிலேயே வளரவிடுங்கள்.

கூச்ச சுபாவமுள்ள உங்கள் குழந்தைகளின் பலத்தை கொண்டாடுங்கள். அவர்களின் சிந்தனைகள் மற்றும் கிரியேட்விட்டி ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்துங்கள். நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்கள் குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும். அவர்களின் கூச்ச சுபாவத்தையும் அவர்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் முன்னிலைப்படுத்தும்.

(7 / 8)

கூச்ச சுபாவமுள்ள உங்கள் குழந்தைகளின் பலத்தை கொண்டாடுங்கள். அவர்களின் சிந்தனைகள் மற்றும் கிரியேட்விட்டி ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்துங்கள். நேர்மறையான எண்ணங்கள் உங்கள் குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும். அவர்களின் கூச்ச சுபாவத்தையும் அவர்கள் மதிக்க வேண்டும் என்பதையும் முன்னிலைப்படுத்தும்.

அவர்களின் எல்லைகளை மதித்து புரிந்துகொள்ளுங்கள். அவர்களை அதிகமாக வெளியில் இழுப்பது அவர்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தும். எனவே அவர்களின் எல்லைகளை புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். அவர்களின் சுமையை ஏற்றக்கூடாது.

(8 / 8)

அவர்களின் எல்லைகளை மதித்து புரிந்துகொள்ளுங்கள். அவர்களை அதிகமாக வெளியில் இழுப்பது அவர்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தும். எனவே அவர்களின் எல்லைகளை புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். அவர்களின் சுமையை ஏற்றக்கூடாது.

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்