தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  Friendship: ‘அற்புதமான நண்பர்கள் சேர்ந்தால் வெற்றிகள் குவியுமடா’: மன ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் நண்பர்கள்: வல்லுநர் கருத்து

Friendship: ‘அற்புதமான நண்பர்கள் சேர்ந்தால் வெற்றிகள் குவியுமடா’: மன ஆரோக்கியத்துக்கு உதவும் நண்பர்கள்: வல்லுநர் கருத்து

Jul 01, 2024 10:59 PM IST Marimuthu M
Jul 01, 2024 10:59 PM , IST

  • Friendship:சுயமரியாதையை வளர்ப்பதில் இருந்து நமது சாதனைகளைக் கொண்டாடுவது வரை, நண்பர்கள் நமது மனஆரோக்கியத்தை வளர்ச்சிப் பாதையில் மாற்றி நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்கிறார்கள்.

நண்பர்கள் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் குடும்பம் என வரையறுக்கலாம். அவர்கள் நம்முடைய நல்லது கெட்டது என அனைத்திலும் கூட்டாளிகள், உற்சாகப்படுத்தும் தலைவர்கள் மற்றும் அழுவதற்கு எங்கள் தோள்கள் எனலாம். நம் நண்பர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது நம் மனநிலையை உடனடியாக நல்லமுறையில் மாற்றத்தை கொண்டுவருகிறது. "நம் மன ஆரோக்கியத்திற்கு நட்பு இன்றியமையாதது. அவை தனிமையிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், அவை நம் சுயமரியாதை, நம்பிக்கை மற்றும் வெற்றியையும் அதிகரிக்கின்றன "என்று சிகிச்சையாளர் கியானா லாலோட்டா எழுதினார். நண்பர்கள் மன ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் மற்றும் நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யலாம் என்பது பற்றி கீழே பார்க்கலாம்.

(1 / 6)

நண்பர்கள் நாம் தேர்ந்தெடுக்கும் குடும்பம் என வரையறுக்கலாம். அவர்கள் நம்முடைய நல்லது கெட்டது என அனைத்திலும் கூட்டாளிகள், உற்சாகப்படுத்தும் தலைவர்கள் மற்றும் அழுவதற்கு எங்கள் தோள்கள் எனலாம். நம் நண்பர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது நம் மனநிலையை உடனடியாக நல்லமுறையில் மாற்றத்தை கொண்டுவருகிறது. "நம் மன ஆரோக்கியத்திற்கு நட்பு இன்றியமையாதது. அவை தனிமையிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாப்பது மட்டுமல்லாமல், அவை நம் சுயமரியாதை, நம்பிக்கை மற்றும் வெற்றியையும் அதிகரிக்கின்றன "என்று சிகிச்சையாளர் கியானா லாலோட்டா எழுதினார். நண்பர்கள் மன ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம் மற்றும் நம்மை மகிழ்ச்சியடையச் செய்யலாம் என்பது பற்றி கீழே பார்க்கலாம்.(Unsplash)

மனிதர்கள் சமூக உயிரினங்களாக இருக்க சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நண்பர்களைச் சுற்றி இருப்பது தனிமையை வெல்லவும், சமூக உணர்வை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.

(2 / 6)

மனிதர்கள் சமூக உயிரினங்களாக இருக்க சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனர். நண்பர்களைச் சுற்றி இருப்பது தனிமையை வெல்லவும், சமூக உணர்வை வளர்க்கவும் உதவுகிறது.(Unsplash)

கடினமான காலங்களில் நம் நண்பர்களைச் சார்ந்திருப்பது கடினமான சூழ்நிலைகளை சிறப்பாக சமாளிக்க உதவும். அதிலிருந்து ஒரு சிறந்த நபராக வெளிவரவும் உதவுகிறது.

(3 / 6)

கடினமான காலங்களில் நம் நண்பர்களைச் சார்ந்திருப்பது கடினமான சூழ்நிலைகளை சிறப்பாக சமாளிக்க உதவும். அதிலிருந்து ஒரு சிறந்த நபராக வெளிவரவும் உதவுகிறது.(Unsplash)

நம்மை உற்சாகப்படுத்தவும், நமது சாதனைகளைக் கொண்டாடவும் நமது நெருங்கிய நண்பர்கள் அருகில் இருக்கும்போது சாதனைகளும் வெற்றிகளும் பெரிதாகத் தோன்றுகின்றன.

(4 / 6)

நம்மை உற்சாகப்படுத்தவும், நமது சாதனைகளைக் கொண்டாடவும் நமது நெருங்கிய நண்பர்கள் அருகில் இருக்கும்போது சாதனைகளும் வெற்றிகளும் பெரிதாகத் தோன்றுகின்றன.(Unsplash)

துன்பத்தில் இருக்கும் போது நாம் செல்வது நண்பர்களிடம் தான். புதிய வெற்றிகளைப் பெற அவை நமக்கு உதவுகின்றன - இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.

(5 / 6)

துன்பத்தில் இருக்கும் போது நாம் செல்வது நண்பர்களிடம் தான். புதிய வெற்றிகளைப் பெற அவை நமக்கு உதவுகின்றன - இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.

ஆதரவான நண்பர்கள் கிடைத்துவிட்டால் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கை, சுயமரியாதை மற்றும் முன்னோக்கி செல்லும் இடத்தை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். இது நம்மை முக்கியமானவராகவும் மதிப்புமிக்கவராகவும் உணர வைக்கிறது.

(6 / 6)

ஆதரவான நண்பர்கள் கிடைத்துவிட்டால் ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கை, சுயமரியாதை மற்றும் முன்னோக்கி செல்லும் இடத்தை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். இது நம்மை முக்கியமானவராகவும் மதிப்புமிக்கவராகவும் உணர வைக்கிறது.

மற்ற கேலரிக்கள்