தமிழ் செய்திகள்  /  புகைப்பட தொகுப்பு  /  சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகள்.. செல்லப் பிள்ளைகள் இவர்கள்தான்.. இவர்களை விட்டு நகர மாட்டாராம்!

சிவனுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகள்.. செல்லப் பிள்ளைகள் இவர்கள்தான்.. இவர்களை விட்டு நகர மாட்டாராம்!

May 23, 2024 12:26 PM IST Suriyakumar Jayabalan
May 23, 2024 12:26 PM , IST

  • Lord Siva: சிவபெருமானின் அன்பை எளிதில் தரக்கூடிய ராசிகளாக திகழ்ந்து வருகின்றனர். கடுமையான தவம் மற்றும் விரதத்தை மேற்கொண்டால் மட்டுமே சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியும். இருப்பினும் ஒரு சில ராசிகள் வேண்டுதல்கள் மூலமே சிவபெருமானின் ஆசிகளை பெறுவார்கள். 

மிகப்பெரிய பக்தர்கள் கூட்டத்தை தனக்காக வைத்திருக்கக் கூடியவர் சிவபெருமான். தனக்கென உருவம் இல்லாமல் லிங்க திருமேனியில் உலகமெங்கும் காட்சி கொடுத்த வருகிறார். அதிக கோயில் கொண்ட கடவுளாக சிவபெருமான் விளங்கி வருகிறார். முக்காலத்தையும் கடந்த இறைவனாக சிவபெருமான் விளங்கி வருகின்றார். 

(1 / 8)

மிகப்பெரிய பக்தர்கள் கூட்டத்தை தனக்காக வைத்திருக்கக் கூடியவர் சிவபெருமான். தனக்கென உருவம் இல்லாமல் லிங்க திருமேனியில் உலகமெங்கும் காட்சி கொடுத்த வருகிறார். அதிக கோயில் கொண்ட கடவுளாக சிவபெருமான் விளங்கி வருகிறார். முக்காலத்தையும் கடந்த இறைவனாக சிவபெருமான் விளங்கி வருகின்றார். 

குறிப்பாக இந்தியாவில் சிவபெருமானுக்கு எத்தனையோ கோயில்கள் உள்ளன. மன்னர்கள் காலம் தொடங்கி இன்று வரை சிவபெருமானுக்கு கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சோழர்களின் குலதெய்வமாக சிவபெருமான் விளங்கி வந்துள்ளார்.

(2 / 8)

குறிப்பாக இந்தியாவில் சிவபெருமானுக்கு எத்தனையோ கோயில்கள் உள்ளன. மன்னர்கள் காலம் தொடங்கி இன்று வரை சிவபெருமானுக்கு கோயில்கள் எழுப்பப்பட்டு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. சோழர்களின் குலதெய்வமாக சிவபெருமான் விளங்கி வந்துள்ளார்.

நவகிரகங்கள் சிவபெருமானின் கண் அசைவுகளுக்கு ஊழியம் செய்பவர்களாக விளங்கி வருகின்றனர். தனது வேலையில் இருந்து நவகிரகங்கள் எப்போதும் விலகிச் செல்வது கிடையாது. சிவபெருமானின் அனைத்து மட்டுமே அவர்கள் கட்டுப்படுவார்கள். சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதம் எப்போதும் அனைவருக்கும் தேவை. 

(3 / 8)

நவகிரகங்கள் சிவபெருமானின் கண் அசைவுகளுக்கு ஊழியம் செய்பவர்களாக விளங்கி வருகின்றனர். தனது வேலையில் இருந்து நவகிரகங்கள் எப்போதும் விலகிச் செல்வது கிடையாது. சிவபெருமானின் அனைத்து மட்டுமே அவர்கள் கட்டுப்படுவார்கள். சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதம் எப்போதும் அனைவருக்கும் தேவை. 

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி ஒரு சில ராசிகள் சிவபெருமானின் அன்பை எளிதில் தரக்கூடிய ராசிகளாக திகழ்ந்து வருகின்றனர். கடுமையான தவம் மற்றும் விரதத்தை மேற்கொண்டால் மட்டுமே சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியும். இருப்பினும் ஒரு சில ராசிகள் வேண்டுதல்கள் மூலமே சிவபெருமானின் ஆசிகளை பெறுவார்கள். அந்த வகையில் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

(4 / 8)

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி ஒரு சில ராசிகள் சிவபெருமானின் அன்பை எளிதில் தரக்கூடிய ராசிகளாக திகழ்ந்து வருகின்றனர். கடுமையான தவம் மற்றும் விரதத்தை மேற்கொண்டால் மட்டுமே சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதத்தை பெற முடியும். இருப்பினும் ஒரு சில ராசிகள் வேண்டுதல்கள் மூலமே சிவபெருமானின் ஆசிகளை பெறுவார்கள். அந்த வகையில் சிவபெருமானுக்கு மிகவும் பிடித்த ராசிகள் குறித்து இங்கு காண்போம். 

மேஷ ராசி: செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து விடுகின்றார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதும் சிவபெருமானின் சிறப்பு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் செவ்வாய் கிரகம் சிவபெருமானின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. சிவபெருமானின் வியர்வை துளியில் இருந்து செவ்வாய் கிரகம் உருவானதாக கூறப்படுகிறது. 

(5 / 8)

மேஷ ராசி: செவ்வாய் பகவான் உங்கள் ராசியின் அதிபதியாக திகழ்ந்து விடுகின்றார். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு எப்போதும் சிவபெருமானின் சிறப்பு ஆசிர்வாதம் இருக்கும் செவ்வாய் கிரகம் சிவபெருமானின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. சிவபெருமானின் வியர்வை துளியில் இருந்து செவ்வாய் கிரகம் உருவானதாக கூறப்படுகிறது. 

மிதுன ராசி: சிவபெருமானுக்கு விருப்பமான ராசிக்காரர்களின் நீங்களும் ஒருவர். எப்போதும் அவருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். தாராளமாக அவருடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்டவைகளில் உங்களுக்கு நிறைவு கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார். 

(6 / 8)

மிதுன ராசி: சிவபெருமானுக்கு விருப்பமான ராசிக்காரர்களின் நீங்களும் ஒருவர். எப்போதும் அவருடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும். தாராளமாக அவருடைய அன்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை உள்ளிட்டவைகளில் உங்களுக்கு நிறைவு கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார். 

விருச்சிக ராசி: நீங்களும் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் ராசிகளில் ஒருவர். இதனால் சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். அவருடைய அன்பால் உங்களுக்கு எந்த சிக்கல்களும் ஏற்படாது. முறையான வழிபாட்டால் உங்களுக்கு சிவபெருமானும் யோகம் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். 

(7 / 8)

விருச்சிக ராசி: நீங்களும் செவ்வாய் கிரகத்தால் ஆளப்படும் ராசிகளில் ஒருவர். இதனால் சிவபெருமானின் ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும். அவருடைய அன்பால் உங்களுக்கு எந்த சிக்கல்களும் ஏற்படாது. முறையான வழிபாட்டால் உங்களுக்கு சிவபெருமானும் யோகம் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும். 

மகர ராசி: சனி பகவானால் ஆளப்படும் ராசிகளில் நீங்களும் ஒருவர். சனி பகவான் சிவபெருமானுக்கு முதலில் பிடித்த கிரகமாக விளங்கி வருகிறார். சிவபெருமான் மீது அதீத பக்தி கொண்டவராக சனிபகவான் விளங்கி வருகிறார். அதன் காரணமாகவே இவருக்கு ஈஸ்வரன் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. சனிபகவான் சனீஸ்வரன் என அழைக்கப்பட்டு வருகிறார். 

(8 / 8)

மகர ராசி: சனி பகவானால் ஆளப்படும் ராசிகளில் நீங்களும் ஒருவர். சனி பகவான் சிவபெருமானுக்கு முதலில் பிடித்த கிரகமாக விளங்கி வருகிறார். சிவபெருமான் மீது அதீத பக்தி கொண்டவராக சனிபகவான் விளங்கி வருகிறார். அதன் காரணமாகவே இவருக்கு ஈஸ்வரன் பட்டம் வழங்கப்பட்டது. சனிபகவான் சனீஸ்வரன் என அழைக்கப்பட்டு வருகிறார். 

டி20 உலகக் கோப்பை 2024

மற்ற கேலரிக்கள்