தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Health Benefits Of Anger Anger Is Not Only Bad But Sometimes It Is Also Good For The Body

Health Benefits of Anger: கோபம் கெட்டது மட்டுமல்ல, சில நேரங்களில் அது நல்லதும் கூடவாம்! அப்படி என்ன நல்லது?

Mar 24, 2024 06:15 AM IST Manigandan K T
Mar 24, 2024 06:15 AM , IST

  • Anger: கோபம் என்றால் அது மோசமானது என்று அர்த்தமல்ல. கோபம் ஒரு ஆரோக்கியமான உணர்ச்சியாக இருப்பதற்கான சில காரணங்கள் இங்கே. அடுத்த முறை கோபப்படுவதற்கு முன் இதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். 

கோபம் அல்லது மனக்கசப்பை வெளிப்படுத்துவது காலங்காலமாக மதிப்பிழந்துள்ளது. இருப்பினும், கோபம், மற்ற உணர்ச்சிகளைப் போலவே, சரியாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அடிக்கடி மறந்துவிடுகிறோம்  . "நமது எல்லைகள் மீறப்படுகின்றன என்பதையும், நமது தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை, அதைப் பற்றி ஏதாவது செய்ய வேண்டிய நேரம் இது என்பதையும் கோபத்தை நமக்குக் வர வைக்கிறது" என்று சிகிச்சையாளர் கிளாரா கெனிக் எழுதினார். கோபம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான சில காரணங்களை பார்ப்போம் வாங்க.

(1 / 6)

கோபம் அல்லது மனக்கசப்பை வெளிப்படுத்துவது காலங்காலமாக மதிப்பிழந்துள்ளது. இருப்பினும், கோபம், மற்ற உணர்ச்சிகளைப் போலவே, சரியாக கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அடிக்கடி மறந்துவிடுகிறோம்  . "நமது எல்லைகள் மீறப்படுகின்றன என்பதையும், நமது தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படவில்லை, அதைப் பற்றி ஏதாவது செய்ய வேண்டிய நேரம் இது என்பதையும் கோபத்தை நமக்குக் வர வைக்கிறது" என்று சிகிச்சையாளர் கிளாரா கெனிக் எழுதினார். கோபம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கான சில காரணங்களை பார்ப்போம் வாங்க.(Unsplash)

நாம் மற்றவர்களுடன் நீண்ட நேரம் போராடும்போது, நம்மை வெளிப்படுத்த மறந்துவிடுகிறோம். ஆகையால், கோபம் நம் வரம்புகளை மீறி இந்த வழியில் வாழ்வது சரியல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது.  

(2 / 6)

நாம் மற்றவர்களுடன் நீண்ட நேரம் போராடும்போது, நம்மை வெளிப்படுத்த மறந்துவிடுகிறோம். ஆகையால், கோபம் நம் வரம்புகளை மீறி இந்த வழியில் வாழ்வது சரியல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது.  (Unsplash)

கோபம் மற்றும் பிற எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் மோசமானவை, அவற்றை ஒருபோதும் மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே நமக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது. அந்த எண்ணத்தை நிராகரிக்கவும், கோபத்தை வெளிப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வது ஆரோக்கியமான ஒன்றாகும்.

(3 / 6)

கோபம் மற்றும் பிற எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் மோசமானவை, அவற்றை ஒருபோதும் மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்தக்கூடாது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள குழந்தைப் பருவத்திலிருந்தே நமக்குக் கற்பிக்கப்படுகிறது. அந்த எண்ணத்தை நிராகரிக்கவும், கோபத்தை வெளிப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வது ஆரோக்கியமான ஒன்றாகும்.(Unsplash)

நமது எல்லைகளைத் தாண்டிய பிறகும், அமைதியாகவும் நன்றாகவும் இருக்க நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டது, நாம் சங்கடமாக உணர்ந்தோம். எனவே கோபப்படுவது ஒரு நல்ல விஷயம்.  

(4 / 6)

நமது எல்லைகளைத் தாண்டிய பிறகும், அமைதியாகவும் நன்றாகவும் இருக்க நமக்கு கற்பிக்கப்பட்டது, நாம் சங்கடமாக உணர்ந்தோம். எனவே கோபப்படுவது ஒரு நல்ல விஷயம்.  (Unsplash)

கோபத்தை ஆரோக்கியமான முறையில் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

(5 / 6)

கோபத்தை ஆரோக்கியமான முறையில் வெளிப்படுத்த வேண்டும்.(Unsplash)

கோபம் என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான வெளிப்பாடு, அதை நாம் நமக்கும் நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். கோபம் நியானமான காரணத்துக்காக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அது நல்லது.

(6 / 6)

கோபம் என்பது ஒரு ஆரோக்கியமான வெளிப்பாடு, அதை நாம் நமக்கும் நம்மைச் சுற்றியுள்ளவர்களுக்கும் ஒரு ஆரோக்கியமான பழக்கமாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். கோபம் நியானமான காரணத்துக்காக இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் அது நல்லது.(Unsplash)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்