தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Foreign Wildlife Species Ensnared In Illegal Trade From India

Wildlife species: சட்டவிரோதமாக கடத்தப்படும் உயிரினங்கள்!

Mar 05, 2024 12:34 PM IST Manigandan K T
Mar 05, 2024 12:34 PM , IST

இந்தியாவிலிருந்து கடத்தப்படும் விலங்குகள் பறவைகள் முதல் பண்டைய வம்சாவளியைக் கொண்ட ஊர்வன மற்றும் பாலூட்டிகள் வரை பல உள்ளன.

ஆப்பிரிக்க ஆமை.

(1 / 11)

ஆப்பிரிக்க ஆமை.(Photo by Neil D'Cruze)

மானிட்டர் பல்லி (வரானஸ்). வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டு பணியகத்தின் (WCCB) கூற்றுப்படி, 2011 முதல் 2020 வரையிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 140 நேரடி வெளிநாட்டு வனவிலங்கு இனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. 

(2 / 11)

மானிட்டர் பல்லி (வரானஸ்). வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டு பணியகத்தின் (WCCB) கூற்றுப்படி, 2011 முதல் 2020 வரையிலான காலகட்டத்தில் சுமார் 140 நேரடி வெளிநாட்டு வனவிலங்கு இனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. (Photo by Neil D'Cruze)

நட்சத்திர ஆமை. இந்தியாவின் பூர்வீக இனங்கள் பிற நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதில் பெரும்பாலும் ஆமைகள் அடங்கும் என்று வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் (டபிள்யூ.சி.சி.பி) தெரிவித்துள்ளது. "இந்த சட்டவிரோத வர்த்தகத்தில் அதிகம் கடத்தப்படும் உயிரினங்கள் இந்தியன் ஸ்டார் ஆமை" என்று வனவிலங்கு குற்றங்களை கையாளும் இந்தியாவின் உச்ச அமைப்பான டபிள்யூ.சி.சி.பி.யின் இயக்குனர் எச்.வி.கிரிஷா கூறினார்.

(3 / 11)

நட்சத்திர ஆமை. இந்தியாவின் பூர்வீக இனங்கள் பிற நாடுகளுக்கு கடத்தப்படுவதில் பெரும்பாலும் ஆமைகள் அடங்கும் என்று வனவிலங்கு குற்றக் கட்டுப்பாட்டு பணியகம் (டபிள்யூ.சி.சி.பி) தெரிவித்துள்ளது. "இந்த சட்டவிரோத வர்த்தகத்தில் அதிகம் கடத்தப்படும் உயிரினங்கள் இந்தியன் ஸ்டார் ஆமை" என்று வனவிலங்கு குற்றங்களை கையாளும் இந்தியாவின் உச்ச அமைப்பான டபிள்யூ.சி.சி.பி.யின் இயக்குனர் எச்.வி.கிரிஷா கூறினார்.(Photo by Neil D'Cruze)

நட்சத்திர ஆமை 

(4 / 11)

நட்சத்திர ஆமை (Photo by Neil D'Cruze)

பச்சை மக்காவ். பறவை உலகில், பச்சை மற்றும் நீல மக்காவ் மற்றும் காப்பர் டீல் ஆகியவை எல்லைகளைத் தாண்டி கடத்தப்படுவதை அயல்நாட்டு வர்த்தகம் காண்கிறது. 

(5 / 11)

பச்சை மக்காவ். பறவை உலகில், பச்சை மற்றும் நீல மக்காவ் மற்றும் காப்பர் டீல் ஆகியவை எல்லைகளைத் தாண்டி கடத்தப்படுவதை அயல்நாட்டு வர்த்தகம் காண்கிறது. (Photo by Jay)

மலைப்பாம்பு. 

(6 / 11)

மலைப்பாம்பு. (Photo by Neil D'Cruze)

நீல இகுவானா. சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வழிகள் அவை இரகசியமானவை போலவே சிக்கலானவை. கடத்தல்காரர்கள் நுண்ணிய எல்லைகளைப் பயன்படுத்தி, இந்த விலங்குகளை கண்டங்களைக் கடந்து கொண்டு செல்ல நிலம் மற்றும் வான் பாதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். 

(7 / 11)

நீல இகுவானா. சட்டவிரோத கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் வழிகள் அவை இரகசியமானவை போலவே சிக்கலானவை. கடத்தல்காரர்கள் நுண்ணிய எல்லைகளைப் பயன்படுத்தி, இந்த விலங்குகளை கண்டங்களைக் கடந்து கொண்டு செல்ல நிலம் மற்றும் வான் பாதைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். (Photo by Neil D'Cruze)

நீலம் மற்றும் மஞ்சள் மக்காவ். விமானக் கடத்தல் துறையில், சர்வதேச விமானங்களின் பரந்த நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோத பொருட்களை நகர்த்துவதை நோக்கி இயக்கவியல் மாறுகிறது. இந்த கடத்தல் முறை குறிப்பாக பந்து மலைப்பாம்புகள், காக்டூக்கள், கப்புச்சின் குரங்குகள், உடும்புகள், கங்காருக்கள், மக்காவ் மற்றும் மர்மோசெட் குரங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயிரினங்களை கடத்துவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

(8 / 11)

நீலம் மற்றும் மஞ்சள் மக்காவ். விமானக் கடத்தல் துறையில், சர்வதேச விமானங்களின் பரந்த நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி சட்டவிரோத பொருட்களை நகர்த்துவதை நோக்கி இயக்கவியல் மாறுகிறது. இந்த கடத்தல் முறை குறிப்பாக பந்து மலைப்பாம்புகள், காக்டூக்கள், கப்புச்சின் குரங்குகள், உடும்புகள், கங்காருக்கள், மக்காவ் மற்றும் மர்மோசெட் குரங்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு உயிரினங்களை கடத்துவதற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.(Photo by Neil D'Cruze)

எறும்புத்திண்ணி

(9 / 11)

எறும்புத்திண்ணி(Photo by Neil D'Cruze)

மர்மோசெட் 

(10 / 11)

மர்மோசெட் (Photo by Matt Flores)

சன்னா இன மீன் இனம்.  

(11 / 11)

சன்னா இன மீன் இனம்.  (Photo by Neil D'Cruze)

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்