தமிழ் செய்திகள்  /  தேர்தல்கள்  /  Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், சேலம், திருப்பூர் , ஈரோடு இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

Constituency Election 2024 Result LIVE

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், சேலம், திருப்பூர் , ஈரோடு இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

02:00 AM ISTJun 05, 2024 07:30 AM HT Tamil
  • Share on Facebook
02:00 AM IST

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: Tamilnadu உள்ள கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், சேலம், திருப்பூர் , ஈரோடு இடங்களுக்கு 2024 லோக்சபா தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை லைவ் அப்டேட்ஸ். ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இந்த இடங்களில் கணக்கிடப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223318

Tue, 04 Jun 202402:15 PM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 07:45 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 469854 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202402:00 PM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 07:30 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 470195 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202401:45 PM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 07:15 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 523469 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:30 PM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 07:00 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 433249 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023518

Tue, 04 Jun 202401:15 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 06:45 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 544792 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:00 PM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 06:30 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 394494 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202412:45 PM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 06:15 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 165321 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:30 PM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 06:00 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 53165 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223219

Tue, 04 Jun 202412:15 PM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 05:45 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 147406 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:00 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 05:30 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 264520 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202411:45 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 05:15 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 117773 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:30 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 05:00 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 165321 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29423118

Tue, 04 Jun 202411:15 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 04:45 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 53165 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:00 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 04:30 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 147406 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202410:45 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 04:15 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 264520 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:30 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 04:00 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 117773 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622918

Tue, 04 Jun 202410:15 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 03:45 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 165321 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:00 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 03:30 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 53165 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202409:45 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 03:15 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 147406 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:30 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 03:00 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 264520 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023320

Tue, 04 Jun 202409:15 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 02:45 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 117773 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:00 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 02:30 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 165321 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202408:45 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 02:15 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 53165 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:30 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 02:00 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 147406 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 28623423

Tue, 04 Jun 202408:15 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 01:45 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 264520 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:00 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 01:30 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து ஏடிஎம்கே இலிருந்து அசோக் குமார் முன்னிலை வகிக்கிறார். அசோக் குமார் 69458 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202407:45 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 01:15 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 165321 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:30 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 01:00 PM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 53165 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:24 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622621

Tue, 04 Jun 202407:15 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 12:45 PM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 124457 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:00 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 12:30 PM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 203906 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:45 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 12:15 PM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 86929 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:30 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 12:00 PM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 69559 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:15 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 11:45 AM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 30265 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:00 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 11:30 AM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மாதேஸ்வரன் வி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். மாதேஸ்வரன் வி எஸ் 63546 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:45 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 11:15 AM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து மலையரசன் டி முன்னிலை வகிக்கிறார். மலையரசன் டி 72538 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:30 AM IST

ஈரோடு Result 2024 Live Updates: ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஈரோடு Result 2024 Live Updates: 11:00 AM நேரத்தில் ஈரோடு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கே இ பிரகாஷ் முன்னிலை வகிக்கிறார். கே இ பிரகாஷ் 13918 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஈரோடு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 27822028

Tue, 04 Jun 202405:15 AM IST

திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
திருப்பூர் Result 2024 Live Updates: 10:45 AM நேரத்தில் திருப்பூர் தொகுதியிலிருந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இலிருந்து சுப்பராயன் கே முன்னிலை வகிக்கிறார். சுப்பராயன் கே 21526 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் திருப்பூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:00 AM IST

சேலம் Result 2024 Live Updates: சேலம் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சேலம் Result 2024 Live Updates: 10:30 AM நேரத்தில் சேலம் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வகணபதி டி எம் முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வகணபதி டி எம் 0 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சேலம் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202404:45 AM IST

நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
நாமக்கல் Result 2024 Live Updates: 10:15 AM நேரத்தில் நாமக்கல் தொகுதியிலிருந்து ஏடிஎம்கே இலிருந்து தமிழ்மணி எஸ் முன்னிலை வகிக்கிறார். தமிழ்மணி எஸ் 8643 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் நாமக்கல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 26418518

Tue, 04 Jun 202404:00 AM IST

கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
கள்ளக்குறிச்சி Result 2024 Live Updates: 09:30 AM நேரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியிலிருந்து ஏடிஎம்கே இலிருந்து குமரகுரு ஆர் முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202403:00 AM IST

லோக்சபா தேர்தல் முடிவுகள் 2024: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. விவரங்கள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய 6 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிந்து பொது வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வரும் நிலையில், வேட்பாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:30 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: நாடு முழுவதும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய 6 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:00 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகள் உட்பட நாட்டில் உள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை விரைவில் தொடங்குகிறது. முதற்கட்டமாக தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்படும். இந்த பிரத்யேக நேரடி வலைப்பதிவில் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய ஆறு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான சமீபத்திய தபால் வாக்கு விவரங்களைப் பார்க்கவும்