தமிழ் செய்திகள்  /  தேர்தல்கள்  /  Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள சென்னை வடக்கு, சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை தெற்கு, ஸ்ரீபெரும்புதூர் , காஞ்சிபுரம் (Sc) இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

Constituency Election 2024 Result LIVE

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: லோக்சபா தேர்தல் 2024 வாக்கு எண்ணிக்கை: Tamilnadu உள்ள சென்னை வடக்கு, சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை தெற்கு, ஸ்ரீபெரும்புதூர் , காஞ்சிபுரம் (SC) இடங்களில் லைவ் அப்டேட்ஸ்

02:00 AM ISTJun 05, 2024 07:30 AM HT Tamil
  • Share on Facebook
02:00 AM IST

Lok Sabha Elections 2024 Results Live Updates: Tamilnadu உள்ள சென்னை வடக்கு, சென்னை சென்ட்ரல், சென்னை தெற்கு, ஸ்ரீபெரும்புதூர் , காஞ்சிபுரம் (SC) இடங்களுக்கு 2024 லோக்சபா தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை லைவ் அப்டேட்ஸ். ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இந்த இடங்களில் கணக்கிடப்பட்ட வாக்கு எண்ணிக்கை அப்டேட் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223318

Tue, 04 Jun 202402:15 PM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 07:45 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 723926 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202402:00 PM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 07:30 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 326277 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202401:45 PM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 07:15 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 386114 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:30 PM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 07:00 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 435113 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:22 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023518

Tue, 04 Jun 202401:15 PM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 06:45 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 554689 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202401:00 PM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 06:30 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 618637 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:50 PM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202412:45 PM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 06:15 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 73493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:30 PM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 06:00 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 87148 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:23 PM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29223219

Tue, 04 Jun 202412:15 PM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 05:45 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 114892 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202412:00 PM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 05:30 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 233216 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202411:45 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 05:15 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 235985 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:30 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 05:00 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 73493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29423118

Tue, 04 Jun 202411:15 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 04:45 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 87148 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202411:00 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 04:30 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 114892 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202410:45 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 04:15 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 233216 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:30 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 04:00 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 235985 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:22 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622918

Tue, 04 Jun 202410:15 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 03:45 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 73493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202410:00 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 03:30 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 87148 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202409:45 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 03:15 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 114892 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:30 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 03:00 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 233216 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29023320

Tue, 04 Jun 202409:15 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 02:45 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 235985 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202409:00 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 02:30 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 73493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202408:45 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 02:15 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 87148 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:30 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 02:00 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 114892 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 28623423

Tue, 04 Jun 202408:15 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 01:45 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 233216 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202408:00 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 01:30 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 235985 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202407:45 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 01:15 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 73493 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:30 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 01:00 PM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 79406 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:24 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 29622621

Tue, 04 Jun 202407:15 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 12:45 PM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 82799 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202407:00 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 12:30 PM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 166993 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:45 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 12:15 PM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 159503 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:30 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 12:00 PM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 34065 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:15 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 11:45 AM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 40037 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202406:00 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 11:30 AM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 22612 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:45 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 11:15 AM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 83311 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:30 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 11:00 AM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார். டி ஆர் பாலு 73063 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:23 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 27822028

Tue, 04 Jun 202405:15 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 10:45 AM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி சுமதி முன்னிலை வகிக்கிறார். டி சுமதி 7627 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202405:00 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 10:30 AM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார். தயாநிதி மாறன் 7600 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202404:45 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 10:15 AM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார். கலாநிதி வீராசுவாமி 0 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:30 AM IST

காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
காஞ்சிபுரம் (SC) Result 2024 Live Updates: 10:00 AM நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து செல்வம் ஜி முன்னிலை வகிக்கிறார். செல்வம் ஜி 5805 வாக்குகளில் உள்ளார்.
இன் வேட்பாளர் காஞ்சிபுரம் (SC) தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:24 AM IST

தேசிய அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்
NDAINDIAOthers
Overall Tally 26418518

Tue, 04 Jun 202404:15 AM IST

ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
ஸ்ரீபெரும்புதூர் Result 2024 Live Updates: 09:45 AM நேரத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து டி ஆர் பாலு முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202404:00 AM IST

சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை தெற்கு Result 2024 Live Updates: 09:30 AM நேரத்தில் சென்னை தெற்கு தொகுதியிலிருந்து பாரதீய ஜனதா கட்சி இலிருந்து தமிழிசை சௌந்தரராஜன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை தெற்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:50 AM IST

மாநில அளவில் தேர்தல் முடிவுகள் விபரம்

Tue, 04 Jun 202403:45 AM IST

சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை சென்ட்ரல் Result 2024 Live Updates: 09:15 AM நேரத்தில் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து தயாநிதி மாறன் முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை சென்ட்ரல் தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:30 AM IST

சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து யார் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள்?
சென்னை வடக்கு Result 2024 Live Updates: 09:00 AM நேரத்தில் சென்னை வடக்கு தொகுதியிலிருந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இலிருந்து கலாநிதி வீராசுவாமி முன்னிலை வகிக்கிறார்.
இன் வேட்பாளர் சென்னை வடக்கு தொகுதியில் பின்தங்கியுள்ளார்.

Tue, 04 Jun 202403:00 AM IST

லோக்சபா தேர்தல் முடிவுகள் 2024: வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. விவரங்கள் வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: சென்னை மற்றும் அதன் அருகில் உள்ள 6 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி முடிந்து பொது வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கியுள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து வரும் நிலையில், வேட்பாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:30 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: நாடு முழுவதும் மக்களவைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. சென்னை மற்றும் அதன் அருகாமையில் உள்ள 6 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. அரசியல் கட்சிகள், வேட்பாளர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது.

Tue, 04 Jun 202402:00 AM IST

மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்
மக்களவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2024: தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகள் உட்பட நாட்டில் உள்ள 543 மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை விரைவில் தொடங்குகிறது. முதற்கட்டமாக தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்படும். இந்த பிரத்யேக நேரடி வலைப்பதிவில் சென்னை மற்றும் அதன் அருகாமையில் உள்ள ஆறு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கான சமீபத்திய தபால் வாக்கு விவரங்களைப் பார்க்கவும்