தமிழ் செய்திகள்  /  Photo Gallery  /  Vastu Shastra Tips And Which Day Of The Week Is Best To Buy Check Vastu Shastra Tips To Keep Money

Vastu Shastra Tips: பூரிக்கட்டை எப்போது வாங்கலாம்? செல்வம் பொங்க சொல்லப்படும் வாஸ்து டிப்ஸ்!

Mar 11, 2024 05:33 PM IST Marimuthu M
Mar 11, 2024 05:33 PM , IST

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, பூரிக்கட்டை சாமான் பற்றிய சில வாஸ்து குறிப்புகளைப் பாருங்கள். பணம் மற்றும் சொத்துக்களை வைத்திருக்க சில வழிகளைப் பாருங்கள்.

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, பணம் முதல் கல்வி வரை ஆரோக்கியம் வரை முன்னேற பல வழிகள் உள்ளன. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, நம்மைச் சுற்றியுள்ள மிகவும் பழக்கமான விஷயங்களைப் பின்பற்றினால் அல்லது அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வைத்தால், அது நன்மை பயக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை மேம்படுத்த சமையலறையைப் பற்றி பல குறிப்புகள் உள்ளன. அத்தகைய ஒரு குறிப்பு பூரிக்கட்டை பற்றியது. நிதி அதிர்ஷ்டத்தை அதன் உச்சத்தில் வைத்திருக்க பூரிக்கட்டை குறித்த சில வாஸ்து சாஸ்திர உதவிக்குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.  

(1 / 5)

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, பணம் முதல் கல்வி வரை ஆரோக்கியம் வரை முன்னேற பல வழிகள் உள்ளன. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, நம்மைச் சுற்றியுள்ள மிகவும் பழக்கமான விஷயங்களைப் பின்பற்றினால் அல்லது அவற்றை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் வைத்தால், அது நன்மை பயக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி, நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை மேம்படுத்த சமையலறையைப் பற்றி பல குறிப்புகள் உள்ளன. அத்தகைய ஒரு குறிப்பு பூரிக்கட்டை பற்றியது. நிதி அதிர்ஷ்டத்தை அதன் உச்சத்தில் வைத்திருக்க பூரிக்கட்டை குறித்த சில வாஸ்து சாஸ்திர உதவிக்குறிப்புகளைப் பாருங்கள்.  

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, புதன்கிழமை பூரிக்கட்டை வாங்குவது மிகவும் மங்களகரமானது என்று கூறப்படுகிறது. இது உலகில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தருகிறது. அதே நேரத்தில், சனி மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பூரிக்கட்டையை வாங்குவது சரியல்ல என்று சூழலியலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.  

(2 / 5)

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, புதன்கிழமை பூரிக்கட்டை வாங்குவது மிகவும் மங்களகரமானது என்று கூறப்படுகிறது. இது உலகில் மகிழ்ச்சியையும் செழிப்பையும் தருகிறது. அதே நேரத்தில், சனி மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் பூரிக்கட்டையை வாங்குவது சரியல்ல என்று சூழலியலாளர்கள் கூறுகின்றனர்.  

பூரி கட்டையை எப்படி வைத்திருப்பது - பூரிக் கட்டையை தலைகீழாக மாற்றுவது ஒருபோதும் நல்லதல்ல என்றும் கூறப்படுகிறது. பூரிக் கட்டைகளைக் கழுவி தலைகீழாக வைக்கும் பழக்கம் பலருக்கும் உள்ளது. இருப்பினும், இது இல்லறத்தாருக்கு அமங்களமாக கருதப்படுகிறது. எல்லா நேரங்களிலும் பூரிக்கட்டையை நிமிர்ந்து வைத்திருப்பது பரவாயில்லை. நன்மை தரும். 

(3 / 5)

பூரி கட்டையை எப்படி வைத்திருப்பது - பூரிக் கட்டையை தலைகீழாக மாற்றுவது ஒருபோதும் நல்லதல்ல என்றும் கூறப்படுகிறது. பூரிக் கட்டைகளைக் கழுவி தலைகீழாக வைக்கும் பழக்கம் பலருக்கும் உள்ளது. இருப்பினும், இது இல்லறத்தாருக்கு அமங்களமாக கருதப்படுகிறது. எல்லா நேரங்களிலும் பூரிக்கட்டையை நிமிர்ந்து வைத்திருப்பது பரவாயில்லை. நன்மை தரும். 

பூரிக் கட்டையை எங்கே வைக்கக்கூடாது?: மேலும்,பூரிக்கட்டையை காய்கறி பெட்டியில் வைக்க மறக்காதீர்கள். காய்கறிகள் மற்றும் பூரிக்கட்டையினை ஒன்றாக வைக்கக்கூடாது. அது உலகிற்குப் பணத்தை கொண்டு வரும் என்று வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சூழலியலாளர்கள் மாவு, மாவு பெட்டிகளில் பூரிக்கட்டையை வைக்கவும் வாஸ்து சாஸ்திரம் தடை விதித்துள்ளனர். மறுபுறம், பூரிக்கட்டைகளை மற்ற பாத்திரங்களுடன் இணைந்து வைத்திருப்பதும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

(4 / 5)

பூரிக் கட்டையை எங்கே வைக்கக்கூடாது?: மேலும்,பூரிக்கட்டையை காய்கறி பெட்டியில் வைக்க மறக்காதீர்கள். காய்கறிகள் மற்றும் பூரிக்கட்டையினை ஒன்றாக வைக்கக்கூடாது. அது உலகிற்குப் பணத்தை கொண்டு வரும் என்று வாஸ்து சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சூழலியலாளர்கள் மாவு, மாவு பெட்டிகளில் பூரிக்கட்டையை வைக்கவும் வாஸ்து சாஸ்திரம் தடை விதித்துள்ளனர். மறுபுறம், பூரிக்கட்டைகளை மற்ற பாத்திரங்களுடன் இணைந்து வைத்திருப்பதும் வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. 

பூரிக்கட்டையை எப்படி வைத்து இருக்க வேண்டும்?:  வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, பூரிக்கட்டை இருக்கும் தட்டு பகுதி வட்டமாக இருக்க வேண்டும், அதில் மேல் பகுதி தட்டையாக இருக்கும். பூரிக்கட்டை தேய்க்கும் பகுதி, சாய்வாக இருக்கக்கூடாது.  தவறான பூரி தேய்க்கும் கருவியை வைத்திருந்தால், நிதி இழப்பு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை ஏற்படக்கூடும் என்று வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், சப்பாத்தி மற்றும் பூரி தேய்க்கும்போது, பூரி கட்டைதேய்க்கும் மரப்பொருளில், சத்தம் வந்தால், அது உலகிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தராது என்கின்றனர், வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர். 

(5 / 5)

பூரிக்கட்டையை எப்படி வைத்து இருக்க வேண்டும்?:  வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, பூரிக்கட்டை இருக்கும் தட்டு பகுதி வட்டமாக இருக்க வேண்டும், அதில் மேல் பகுதி தட்டையாக இருக்கும். பூரிக்கட்டை தேய்க்கும் பகுதி, சாய்வாக இருக்கக்கூடாது.  தவறான பூரி தேய்க்கும் கருவியை வைத்திருந்தால், நிதி இழப்பு மற்றும் நிலையற்ற தன்மை ஏற்படக்கூடும் என்று வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். மேலும், சப்பாத்தி மற்றும் பூரி தேய்க்கும்போது, பூரி கட்டைதேய்க்கும் மரப்பொருளில், சத்தம் வந்தால், அது உலகிற்கு மகிழ்ச்சியைத் தராது என்கின்றனர், வாஸ்து சாஸ்திர நிபுணர். 

IPL_Entry_Point

மற்ற கேலரிக்கள்