வைட்டமின் கே ஏன் அவசியம்?

By Manigandan K T
Apr 30, 2024

Hindustan Times
Tamil

எலும்பு ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

எலும்புப்புரையைத் தடுக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது

சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

இரத்தம் உறையாமல் தடுக்க உதவுகிறது

முட்டையில் வைட்டமின் கே உள்ளது

தோல் பாதுகாப்புக்கு உதவுகிறது

அறிவாற்றலை அதிகரிக்கிறது

பிளம்ஸ் பழம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி பார்ப்போம்