புது வீட்டிற்கு செல்ல கூடாது

By Aarthi Balaji
Feb 08, 2024

Hindustan Times
Tamil

வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் செய்யக்கூடாது

இறுதி ஊர்வலங்களில் பங்கேற்கக்கூடாது

மரங்களை வெட்ட கூடாது

கடலில் குளிக்கு கூடாது.

மாமியாரை மருமகள் கைக்குள் போட ஒரு சில டிப்ஸ்!