மாதுளை பழத்தோலில் நன்மைகள் 

By Divya Sekar
Apr 30, 2024

Hindustan Times
Tamil

சளி, இருமலைப் போக்கும்

தொண்டை கரகரப்புக்கு தீர்வு

வயோதிக அறிகுறிகளை குறைக்கும்

எலும்பு இழப்பை தடுக்கும்

மூட்டு வீக்கம் மற்றும் கார்டிலேஜ் சேதத்தை தவிர்க்கும்

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கும்

ஈறுகளின நோய்களை எதிர்த்து போராடுகிறது

இதன் சாறு, பற்களில் ப்ளேக் உருவாவதை தடுக்கிறது

 குடல் புற்றுநோய்கள் வரும் வாய்ப்பை குறைக்கிறது

மூளை இயக்கத்தை அதிகரிக்கிறது

கோடை கால சிறப்பான உணவுகள்