சொரியாஸிஸை குணப்படுத்த உதவும் காய் கோவைக்காய்

By Manigandan K T
May 21, 2024

Hindustan Times
Tamil

கோவைக்காயை தினமும் நாம் உண்டு வர சொரியாசிஸ் குணமாகும்.

படை சரியாகும்

சிரங்கு சரியாகும்

தேமல் குணமாகும்

பொடுகு பிரச்சனை சரியாகும்

சர்க்கரை நோய் குணமாகும்

கெட்ட கழிவுகள் வெளியேறும்

விவாகரத்து இல்லாத வாழ்க்கைக்கு உதவும் டிப்ஸ்!