ஐபிஎல் இறுதி போட்டி வென்ற அணிகள்

By Pandeeswari Gurusamy
Mar 09, 2024

Hindustan Times
Tamil

2008: சி.எஸ்.கே எதிராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வெற்றி (3 விக்கெட்)’

2009: ஆர்’சிபிக்கு எதிராக டெக்கன்’ சார்ஜஸ்’க்கு வெற்றி (6 ரன்).

pixa bay

2010: மும்பை இந்தியன்ஸ்க்கு எதிராக  சிஎஸ்கே (22 ரன்)

pixa bay

2011: ஆர்’சிபிக்கு எதிராக சிஎஸ்கே வெற்றி (58 ரன்)

2012: சென்னைக்கு எதிராக கே.கே.ஆர். வெற்றி (5 வெள்ளி)

2013: சிஎஸ்கே எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் வெற்றி (23 ரன்)

2014: பஞ்சாப் கிங்ஸ் எதிராக கேகேஆர் (3 விக்கெட்)

2015: சிஎஸ்கே எதிராக மும்பை (41 ரன்).

2016: ஆர்.சி.பி.க்கு எதிராக எஸ்.ஆர்.எச். (8 ரன்)

2017: புணே எதிராக மும்பை இந்தியன்ஸ் (1 ரன்)

2019: சிஎஸ்கே எதிராக மும்பை (1 ரன்)

2021: கேகேஆர் எதிராக சிஎஸ்கே (27 ரன்)

2023: குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் vs சிஎஸ்கே (5 விக்கெட்)

வீட்டிலேயே தயார் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய கொசு விரட்டிகளை பார்க்கலாம்