ஸ்ரீராமர் அயோத்தியில் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார்?

Pic Credit: Shutterstock

By Manigandan K T
Jan 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

பகவான் ஸ்ரீ ராமர் தனது தந்தையான தசரத மன்னனின் வாக்குறுதியைப் பின்பற்றி பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசம் செய்தார்.

Pic Credit: Shutterstock

பதினான்கு ஆண்டுகள் வனவாசத்திற்குப் பிறகு, ஸ்ரீராமர் அயோத்திக்குத் திரும்பி அயோத்தியின் அரசரானார்.

ராமரின் ஆட்சி ராம் ராஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Pic Credit: Shutterstock

ஸ்ரீராமர் எத்தனை ஆண்டுகள் அரசராக ஆட்சியில் இருந்தார் தெரியுமா?

Pic Credit: Shutterstock

ஸ்ரீ ராமர் பிறந்தது திரேதாயுகத்தில். சத்யயுகத்திற்குப் பிறகு மிகப்பெரிய சகாப்தம் திரேதாயுகம்.

Pic Credit: Shutterstock

திரேதாயுகத்தின் வயது சுமார் 12,96,000 ஆண்டுகள் என்று கூறப்படுகிறது.

Pic Credit: Shutterstock

வால்மீகி ராமாயணத்தில், த்ரேதாயுகத்தில் ஸ்ரீராமரின் ஆட்சியைப் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Pic Credit: Shutterstock

வால்மீகி ராமாயணத்தின் படி, ஸ்ரீராமர் 11000 ஆண்டுகள் அயோத்தியை ஆண்டார்.

இந்த தகவல் நம்பிக்கைகள், மத நூல்கள் மற்றும் பல்வேறு ஊடகங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே உள்ளது. எந்தவொரு தகவலையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன் நிபுணர்களை அணுகவும்.

Pic Credit: Shutterstock

இன்று அயோத்தியில் ராமர் கோயில் திறக்கப்பட்டது

Pic Credit: Shutterstock

சேப்பாக்கில் பெங்களூரு உடன் மோதும் சென்னை! ஐபிஎல் 2024 அட்டவணை வெளியானது!