எலும்புகளை வலிமையாக்கும் உணவுகள்

By Suriyakumar Jayabalan
Mar 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

பச்சை காய்கறிகள் 

கொழுப்புள்ள மீன்கள்

பால் பொருட்கள் 

சோயா பீன்ஸ் 

முட்டை 

பாதாம் 

பருப்பு வகைகள் 

விதைகள்

வீட்டிலேயே தயார் செய்து பயன்படுத்தக்கூடிய கொசு விரட்டிகளை பார்க்கலாம்