வார இறுதி விருந்துக்கு சுவையான ஸ்நாக்ஸ்!

By Pandeeswari Gurusamy
Jul 04, 2024

Hindustan Times
Tamil

வார இறுதியில் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்தீர்களா? உங்கள் நண்பர்கள் அல்லது விருந்தினர்களை மகிழ்விக்கும் பிரபலமான இந்திய சிற்றுண்டிகள் இங்கே உள்ளன.

சிக்கன் கபாப்

சமோசா

தந்தூரி சிக்கன்/ சிக்கன் டிக்கா

பக்கோடா

சாட் உணவுகள் 

All photo: pixabay

அமர்நாத் செல்ல வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் இதோ!