‘எதிரிகளை ஓட விடுவார்கள்!’ ராஜராஜன் பிறந்த சதயம் நட்சத்திரத்தின் பலன்கள்!

By Kathiravan V
Apr 28, 2024

Hindustan Times
Tamil

சனியின் ஆதிக்கம் பெற்ற கும்ப ராசியில் முழு நட்சத்திரமாக உள்ள சதயம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதியாக ராகு பகவான் உள்ளார். 

சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வீரர்களாக இருப்பார்கள். எப்பேற்பட்ட சிக்கல்களையும் வெற்றி பெறக்கூடிய திறன் இவர்களுக்கு உண்டு. எப்படிப்பட்டி எதிரிகளாக இருந்தாலும், சூழ்ச்சியால் வெல்லக்கூடிய மனோ பலத்தையும், உடல் பலத்தையும் ஒருங்கே பெற்றவர்களாக இவர்கள் விளங்குவார்கள். 

இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் வசதி வாய்ப்பு மற்றும் செல்வச்செழிப்பு மிக்கவர்களாக திகழ அதிக வாய்ப்பு உண்டு.

அரசியல் செல்வாக்கு பெற்றவர்களாகவோ அல்லது அரசியல் செல்வாக்கு பெற்றவர்களுடன் நட்பாகவோ இவர்கள் இருப்பார்கள்.

சதயம் நட்சத்திரத்தில் எம தர்ம ராஜா பிறந்து உள்ளதாக புராணங்கள் கூறுகிறது. மேலும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழனும் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள்தான். 

சதயம் நட்சத்திரத்தின் விலங்காக பெண் குதிரை உள்ளது. இதன் விருட்சமாக கடம்பு மரமும், பறவையாக அண்டம் காகமும் உள்ளது. 

இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு முதல் தசையாக ராகு மகாதிசை வருகிறது. இவர்களுக்கு அனுகூலமாக தசாபுத்திகளாக குரு மகாதசை; குருபுத்தி, புதன் மகாதசை; புதன் புத்தி, சுக்ர மகாதசை; சுக்ரபுத்தி, சந்திர மகாதசை; சந்திரபுத்தி, செவ்வாய் மகாதசை; செவ்வாய் புத்தி ஆகியவை உள்ளது.

உருளைக்கிழங்கின் நன்மைகள்