‘இளமை துள்ளும் சுக்கிரன் பிறந்த நட்சத்திரம்!’ மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள்!

By Kathiravan V
May 13, 2024

Hindustan Times
Tamil

கேது பகவானின் மூன்று நட்சத்திரங்களில் ஒன்றான மகம் நட்சத்திரம் சூரியனின் ராசியான சிம்ம ராசியில் உள்ளது. 

ஞானகாரகனான கேதுவின் நட்சத்திரமாக மகம் உள்ளது. ஆத்மகாரகனான சூரியனின் ராசியாக சிம்மம் உள்ளது.

அதாவது ஆத்மா ஞானத்துடன் கலக்கும் நிகழ்வு மகம் நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இயற்கையிலேயே உள்ளது.

‘இளமை துள்ளும் சுக்கிரன் பிறந்த நட்சத்திரம்!’ மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள்!

மகம் நட்சத்திரத்தில் சுக்கிரன் பிறந்ததாக புராண வரலாறு உள்ளது.  பித்ருக்களுக்கு உரிய நட்சத்திரமாக மகம் நட்சத்திரம் உள்ளது.

கடவுள் மீதான பயம் இவர்களுக்கு இயற்கையிலேயே இருக்கும். நினைத்ததை முடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இவர்களுக்கு உண்டு.

பூக்கள், மரம்,செடி, கொடிகள் உள்ளிட்ட இயற்கை மீதான ஆர்வம் இவர்களுக்கு அதிகம் இருக்கும், தூங்குவதில் பெரிய ஆர்வம் காட்டாத இவர்கள் எப்போதும் கவனமாக இருப்பார்கள்.

மகம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கிர மகா தசை; சுக்கிர புத்தி, சந்திர மகா தசை; சந்திர புத்தி, ராகு மகா தசை; ராகு புத்தி, சனி மகா தசை; சனி புத்தி, புதன் மகா தசை; புதன் புத்தி அனுகூலமான பலன்களை தர வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.

எலும்புகளை பலமாக்கும் உணவுகள்