மருதாணியின் மருத்துவப் பயன்கள் பற்றி பார்ப்போம்

By Karthikeyan S
Feb 11, 2024

Hindustan Times
Tamil

இளநரை மாறும்

தலைப் பேன்கள் குறையும்

பெண்களுக்கு ஏற்படும் வெள்ளை படுதல் குணமாகும்

தீக்காயங்கள் குணமாகும்

கண்கள் குளிர்ச்சி அடையும்

உடல் வெப்பம் தணியும்

மருதாணி இலை பித்தத்தை அதிகமாக்கும்

சேற்றுப் புண்களை குணமாக்கும்

நெய்யை தினமும் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் பயன்கள்