செம்பருத்தி 

By Aarthi Balaji
Jun 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

வெந்தயம்

அஸ்வகந்தா

ஆம்லா

வேம்பு

பச்சை கொண்டக்கடலை சாப்பிடுவதால் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு கிடைக்கும் நன்மைகளை பார்க்கலாம்