வெப்ப அலையை சமாளிக்க குழந்தைகள் என்ன செய்யவேண்டும்? 

By Priyadarshini R
Jun 01, 2024

Hindustan Times
Tamil

வீட்டுற்குள்ளேயே இருந்து விளையாட வேண்டும்

வீட்டிற்குள் இருந்து படிக்க வேண்டும் 

அறிவியல் பரிசோதனைகள் செய்து பார்க்கவேண்டும்

வீட்டிற்குள்ளே இருந்து செய்யும் வேலைகளை செய்யவேண்டும் 

கலை மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் செய்யலாம் 

ஆன்லைன் கேம்கள் விளையாடலாம்

சமையல் செய்யலாம்

நுரையீரலை பாதுகாக்கும் உணவுகள்