கர்ப்ப காலத்தில் தந்தையின் பங்கு என்ன?

By Divya Sekar
Jul 05, 2024

Hindustan Times
Tamil

 உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குவதல்

 மகப்பேறுக்கு முந்தைய சந்திப்புகளில் பங்கேற்றல்

தங்களைத் தாங்களே பயிற்றுவித்துக் கொள்ளுதல்

ஆதரவான சூழலை உருவாக்குதல்

 ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை தேர்வுகளை ஊக்குவித்தல்

தந்தைகள் முடிந்தவரை உடல் ரீதியாகவும் உணர்ச்சி ரீதியாகவும் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும்

பிரசவத்தின் போது தந்தைகள் தங்கள் பங்கிற்கு தயாராக வேண்டும்

பிறப்பதற்கு முன் குழந்தையுடன் பிணைப்பு

முடி உதிர்தலை தடுத்து நிறுத்தும் சூப்பர்ஃபுட்ஸ்