நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும்

By Aarthi Balaji
Mar 02, 2024

Hindustan Times
Tamil

புற்றுநோய் வராமல் காக்கும்

இரும்புசத்தை சமன்படுத்தும்

உடல் எடை அதிகரிக்காது

சர்க்கரை நோயைத் தடுக்கும்

உங்களது உணவு டயட்டில் தினை அரிசி சேர்ப்பதால் கிடைக்கும் உடல் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்