கேரட்

By Aarthi Balaji
Jan 12, 2024

Hindustan Times
Tamil

இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு

பச்சை பட்டாணி

கீரைகள்

ப்ரக்கோலி

மருத்துவ குணநலன்கள் கொண்ட எண்ணெய்யாக இருந்து யூகலிப்டஸ் எண்ணெய்யின் பலன்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்