இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

By Aarthi Balaji
Jun 09, 2024

Hindustan Times
Tamil

இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாடு

ஆக்ஸிஜனேற்ற பண்புகள்

செரிமானம் மேம்படுத்துகிறது

கொழுப்பை குறைக்கிறது

 ’மேஷம் முதல் மீனம் வரை!’ மன்னரையே ஆட்டிப்படைக்க வைக்கும் பாரிஜாத யோகம் யாருக்கு?