உளுத்தம் பருப்பில் நிறைந்துள்ள மருத்துவப் பயன்கள்

By Manigandan K T
Feb 08, 2024

Hindustan Times
Tamil

தாது விருத்தியாகும்

சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை தீரும்

செரிமான பிரச்சனைக்கு தீர்வு அளிக்கும்

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்துக்கு உதவுகிறது

இரும்புச் சத்து நிறைந்திருக்கிறது

கலோரிக்கள் இருக்கிறது

பண்ணை கீரையில் கிடைக்கும் நன்மைகள்