உடல் துர்நாற்றத்தை குறைக்க டிப்ஸ்

Tips To Smell Fresh- Pexels

உடல் துர்நாற்றத்தை குறைக்க டிப்ஸ்

By Priyadarshini R
March 19 2023

Hindustan Times
Tamil

அதிக வியர்வை உடல் துர்நாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறது

Tips To Smell Fresh- Pexels

ஒரு நாளில் இரண்டு முறை குளிக்கவும் 

Tips To Smell Fresh- Pexels

பாக்டீரியாக்களை எதிர்க்கும் சோப்புக்களை பயன்படுத்துங்கள் 

Tips To Smell Fresh- Pexels

தேவையற்ற ரோமங்களை அகற்றவும். 

Tips To Smell Fresh- Pexels

சுத்தமான பருத்தி ஆடைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள்

Tips To Smell Fresh- Pexels

தேவைப்பட்டால் எலுமிச்சை பழம் தேய்த்துக்குளிக்கவும் 

Tips To Smell Fresh- Pexels

வியர்வையை குறைக்கும் எண்ணெய்களை தேய்க்கலாம்

Tips To Smell Fresh- Pexels

எண்ணெய், காரம் தவிர்க்கவும் 

Tips To Smell Fresh- Pexels

ஸ்பிரே, டியோடரன்ட் தேவைப்பட்டால் பயன்படுத்தலாம்

Tips To Smell Fresh- Pexels