குழந்தைகளின் தன்னம்பிக்கையை குலைக்கும் விஷயங்கள் இவைதான்! அத மட்டும் செஞ்சுடாதீங்க!

By Priyadarshini R
Jun 25, 2024

Hindustan Times
Tamil

தேவையில்லாதபோது விமர்சனம் செய்யக்கூடாது 

அதிகம் பாதுகாக்கும் பெற்றோர் 

அதிக எதிர்பார்ப்பு 

ஒப்பீடு எனும் சாத்தான்

பாராட்டுகள் அவசியம் 

கொஞ்சுவது ஆபத்து 

அதிக எல்லைகள் மற்றும் விதிகள் 

சருமத்தை மிருதுவாக்கும் உலர் திராட்சை ஃபேஸ்பேக் செய்முறை இதோ!

Pexels