உங்கள் குழந்தையின் மூளையை பாதிக்கும் செயல்கள் இவைதான்!

By Priyadarshini R
Apr 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

இருளில் ஸ்கீரின் பார்ப்பது

அதிகப்படியான எதிர்மறை செய்திகளை படிப்பது

முழு சத்தத்தில்  ஹெட்ஃபோன் கேட்பது 

சமூகத்தனிமை

அதிக திரை நேரம் 

சர்க்கரை அதிகம் சாப்பிடுவது

ஒரே இடத்தில் நாள் முழுவதும் அமர்ந்திருப்பது

 ’மேஷம் முதல் மீனம் வரை!’ புதன் கிரகம் நீசம் அடைவதால் வாழ்வில் ஏற்படும் நன்மை, தீமைகள்!