சமூக நீதி நாள் இன்று

By Manigandan K T
Feb 20, 2024

Hindustan Times
Tamil

உலகம் முழுவதும் பிப் 20 சமூக நீதி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது

நாட்டின் மக்களிடையே சம வாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்

உலக நாடுகளுக்கு இடையேயும் சம உரிமையை மேம்படுத்த வேண்டும்

 வறுமையைப் போக்கவும் வேலையின்மை பிரச்சனைகளை கையாளும் முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கவும் இந்நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது 

2009ம் ஆண்டு முதல் இந்நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது

குரலற்றவர்களு்கு குரல் கொடுக்கும் நாளாக இந்நாள் உள்ளது

அனைவருக்கு சமூக நீதி நாள் வாழ்த்துக்கள்

பஞ்சாப் கிங்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் தலைசிறந்த சாதனை