மனஅழுத்தத்தை குறைக்கும் எளிய வழிகள்

By Priyadarshini R
Mar 16, 2024

Hindustan Times
Tamil

தராமான உறக்கம்

யோகா மற்றும் தியானம்

ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவு

மகிழ்ந்திருக்கவும், சிரிக்கவும் பழகுங்கள்

மூச்சுப்பயிற்சிகள்

ஹாபிகளுடன் மகிழ்ந்திருங்கள்

நல்ல உறவுகளை வளர்த்தெடுத்துக்கொள்ளுங்கள்

புகை தவிருங்கள்

செகண்ட் ஹேண்ட் கார் வாங்கும்போது கவனிக்க வேண்டியவை