ஏசி அறையில் நீண்ட நேரம் இருப்பதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்

By Manigandan K T
Jun 12, 2024

Hindustan Times
Tamil

தோல் பிரச்சனை வரும்

சுவாசப் பிரச்னை வரும்

அலர்ஜி ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது

தோல் வறட்சி ஏற்படும்

கண் பாதிப்புகள் ஏற்படும்

தலைவலி ஏற்படும்

மூட்டு மற்றும் தசை வலிகள் ஏற்படும்

பச்சை  பயிறு பயன்கள்