விக்னேஷ் சிவனும் நயனும் காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார்கள்!

By Kalyani Pandiyan S
Mar 29, 2024

Hindustan Times
Tamil

பல்வேறு காதல் தோல்விகளை வாழ்க்கையில் சந்தித்தார் நயன்!

வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட நயன்!

அமைதி வெள்ளத்தில் நயன்!

அன்பு வெள்ளத்தில் நயன்!

ஆசை வெள்ளத்தில் நயன்!

சோப்பில் TFM என்றால் என்ன?