ப்ளூ ஸ்டார் படத்தில் நெருங்கி நடித்தது குறித்து கீர்த்தி!

By Kalyani Pandiyan S
Jan 22, 2024

Hindustan Times
Tamil

பொதுவெளியில் நான் அசோக்குடன் கொஞ்சம் நெருக்கமாக பழகுவேன்!

ஆனால் அசோக் அப்படி இல்லை. கூச்சப்படுவான்!

ப்ளூ ஸ்டார் படத்தில் பொதுவெளியில் நெருங்கி நடிக்க வேண்டிய  கட்டாயம்! 

நான் நடித்து விட்டேன்

அவன் என்னை பார்த்து சிரித்தான்!

ஆண்கள், தனது மனைவிக்கு சிறந்த கணவராக இருக்க என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம்