வீட்டின் எந்த திசையில் செப்பு கலசம் வைத்தால் அதிர்ஷ்டம் பெருகும் பாருங்க

By Pandeeswari Gurusamy
Jun 11, 2024

Hindustan Times
Tamil

தாமிரப் பொருட்களை வீட்டில் வைத்தால் கிரக தோஷம் நீங்கும். இது குடும்பத்திற்கும் மங்களகரமானது.

வாஸ்து படி, செம்பு ஒரு நல்ல உலோகமாக கருதப்படுகிறது. எனவே வீட்டின் எந்த திசையில் செம்பு கலசம் வைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வோம்.

வீட்டின் கிழக்கு திசையில் செம்புப் பொருளை வைப்பது மங்களகரமானது என்கிறது சாஸ்திரம். எனவே செப்பு கலசத்தை இந்த திசையில் வைப்பது நல்லது.

சாஸ்திரங்களின்படி, இந்த திசை சூரிய பகவானின் திசையாக கருதப்படுகிறது. தாமிரம் சூரியனைக் குறிக்கிறது.

இதனால் கிழக்கு திசையில் செப்பு கலசம் வைப்பது பலன் தரும்.

வாஸ்து படி, வீட்டின் வடமேற்கு திசையில் செப்பு கலசம் அல்லது செப்பு விளக்கு வைப்பது மிகவும் நல்லது.

வடமேற்கு திசை செல்வம் மற்றும் செழிப்புக்கான தெய்வமான லட்சுமி தேவியின் திசையாக கருதப்படுகிறது.

தென்கிழக்கு திசை அக்னி கடவுளின் திசையாக கருதப்படுகிறது. இந்த திசையில் செப்பு கலசம் வைப்பதால் வீட்டில் நேர்மறை ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

(இந்த தகவல் நம்பிக்கை, வேதம் மற்றும் பல்வேறு ஊடகங்களின் அடிப்படையில் உள்ளது.)

பூண்டு சாப்பிட்டால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

pixa bay