ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

By Aarthi Balaji
Feb 09, 2024

Hindustan Times
Tamil

இன்சுலின் எதிர்ப்பு

சர்க்கரை போதை

மோசமான தோல் ஆரோக்கியம்

உடல் கொழுப்பை அதிகரிக்கிறது

 ’மேஷம் முதல் மீனம் வரை!’ கோடிகளை குவிக்கும் கேள யோகம் யாருக்கு?